Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Transitievisie warmte gereed? Dan gaan wij met u aan de slag met de wijkuitvoeringsplannen binnen de warmtetransitie. Per wijk wordt de definitieve warmteoplossing voor de wijk gekozen. Bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten of de toepassing van aquathermie. Dat vraagt om een sterk overall proces, het meenemen van bewoners en de geschikte duurzame technieken. We streven naar een breed gedragen inhoudelijk sterk wijkuitvoeringsplan, waarmee gemeente, bewoners en stakeholders vol vertrouwen bouwen aan aardgasvrije wijken.

Proces, participatie en techniek

De energietransitie vraagt om meer dan techniek alleen. Het samenspel tussen procesparticipatie en techniek zorgt voor een succesvol wijkuitvoeringsplan. Voor wijkuitvoeringsplannen werken wij samen met Buro Loo en SME in WijkvanNu. WijkvanNu biedt een volledige aanpak voor gemeenten die écht aan de slag willen met wijkuitvoeringsplannen. Kijk voor meer informatie op www.wijkvannu.nl.