Concretisering circulaire ambities

In de projecten zetten wij kracht bij door opdrachtgevers te helpen met concretisering van de circulaire ambities, de aanpak en benodigde maatregelen. Dit doen wij vanuit het belang het gebruik van primair grondstoffen te minimaliseren, de milieu-impact te beperken en te sturen op waardebehoud.

DWA is ontstaan vanuit een visie op rentmeesterschap. Denken vanuit rentmeesterschap is denken vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan ten aanzien van verduurzaming van de gebouwde omgeving. We geven advies over onder andere energiesystemen, gebouwinstallaties, bouwfysica en energiemonitoring. De bouwopgaven vragen een integrale benadering en aanpak. Duurzaamheidsthema’s kunnen niet meer los van elkaar gezien worden.