Maatschappelijk verantwoord ondernemen

DWA is ontstaan vanuit een visie op rentmeesterschap. Denken vanuit rentmeesterschap is denken vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betekent dat wij uitgaan van het ongeschonden, en het liefst met een opslag, doorgeven van de aarde aan de nieuwe generatie. In hedendaagse terminologie noemen we dit de Circulaire Economie. Wij vertalen dat door naar circulair bouwen.