Transitievisie warmte in twee dagen

Eind 2021 moet ook uw gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben liggen. In de warmtetransitievisie beschrijft elke gemeente wanneer wijken van het aardgas afgaan. In een tweedaagse sprintsessie gaan gemeenten samen met hun belangrijkste stakeholders, zoals woningcorporaties en netbeheerders, aan de slag met een warmtetransitievisie.

DWA verzorgt samen met Tauw en Buro Loo deze succesvolle sprintsessies. Nieuwe Energie Overijssel is een netwerk van partijen dat samenwerkt aan de energietransitie. Samenwerking is essentieel bij het maken van zo’n warmtetransitievisie. De sprintsessies worden in de provincie Overijssel door hen gefaciliteerd. Door deze 2-daagse sprintsessies komen techniek, samenwerking, draagvlak en politiek-bestuurlijke borging bij elkaar!