Transitie in beeld

Eind 2021 moet ook uw gemeente een Transitievisie Warmte klaar hebben liggen. Een breed gedragen en bestuurlijk vastgesteld plan waarin staat hoe en wanneer uw gemeente, wijk voor wijk, los van het aardgas komt. DWA onderzocht hoe ver gemeenten inmiddels zijn: de resultaten vindt u in de Warmtetransitie Monitor.