Comfortabel binnenklimaat en duurzaam opgewekte warmte en koeling

Het nieuwe stadskantoor in Delft met stationshal voor het nieuwe ondergrondse treinstation, is met recht het nieuwe visitekaartje voor de stad. Het door het Delftse architectenbureau Mecanoo ontworpen gebouw, verbindt het stationsgebied, woonwijken en de historische binnenstad met elkaar. Waar zoveel functionaliteiten samenkomen, geeft dat extra uitdagingen voor de installaties als koeling, verwarming en ventilatie.

Gemeente Delft koos voor warmte- en koudeopslag (wko) voor het verwarmen en koelen van het stadskantoor. In een wko-installatie wordt grondwater gebruikt als energiebuffer, waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking flink wordt verminderd. De overheid stimuleert deze duurzame energievorm met subsidies en investeringsvoordelen, maar stelt hier ook strenge eisen aan.

Sonny Kunst is Senior Technisch beheerder bij de gemeente Delft en samen met team Technisch beheer verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke eigendommen. Kunst: “Met de komst van het nieuwe stadskantoor en de daarbij behorende innovatieve installaties stonden wij voor de uitdaging om dit gebouw te beheren en onderhouden. DWA heeft ons vanaf de start hierin ondersteunt en doet dit nog steeds middels het WKO-beheer maar ook door de monitoring van het binnenklimaat. Hierdoor kunnen wij voor onze collega’s een prettig klimaat realiseren en voldoen we aan de wet- en regelgeving.”

DWA is aangetrokken als wko-beheerder om zowel te zorgen voor een optimale inregeling van de installatie als het toezien op het gebruik volgens de regelgeving. Teveel aan warmte of koude opslaan in de bodem kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Daarom is het belangrijk goed toe te zien op de minimale eisen, zoals de maximale waterhoeveelheid  wat verplaatst mag worden en de temperatuur hiervan. Daarnaast moet men in de winter voldoende warmte beschikbaar hebben en in de zomer voldoende koude. DWA signaleert als er een tekort aan warmte of koude ontstaat en adviseert dan duurzame alternatieven. De grootste uitdaging zit met name in het creëren van een optimaal binnenklimaat voor medewerkers van het stadskantoor. Aan de hand van monitoring en  interviews met de gebruikers, worden klimaatklachten in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor verbetering. Met als doel een comfortabel binnenklimaat en duurzaam opgewekte warmte en koeling.

DWA is al sinds 2015 verbonden aan de gemeente Delft en helpt hen met het waarmaken van de duurzaamheidsambities. Bijvoorbeeld bij de realisatie van het programma Energiemanagement Nieuwe Stijl, waar DWA samen met partners met automatisering en monitoring een nieuw werkmodel ontwikkeld voor onderhoud en beheer van het gemeentelijk vastgoed.