Energiezuinig en flexibel concept voor installaties en domotica

Woonzorgcentrum’Vlietwijk in Voorschoten functioneert als spil in de wijk. DWA verzorgde installatieadvies en toekomstbestendige domotica.

Een deel van het complex bestaat uit zorgwoningen en psychogeriatrische woongroepen. Deze functie kenmerkt zich door een grote zorgvraag, maar ook door het bevorderen en maximaliseren van de eigen zelfstandigheid. Daarnaast bestaat een deel van het complex uit zelfstandige appartementen die functioneel gekoppeld zijn aan het verzorgingshuis. Bewoners van deze woningen hebben een relatief lage zorgvraag en meer behoefte aan comfort en zelfstandigheid in hun woning.

Vanuit de visie dat zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, zijn de woningen uitgerust met een flexibel en eenvoudig uitbreidbaar facilitronicasysteem. Hiermee kan op veranderingen worden ingespeeld.

Duurzaam comfort

Het gebouw is gericht op de toekomst.  Duurzaam en milieubewust bouwen zijn daarbij belangrijk. Dit is terug te vinden in het materiaalgebruik en de manier van energiegebruik en -opwekking.

Het gekozen installatieconcept voor warmte en ventilatie omvat energieopslag in de bodem, warmtepomp, gebalanceerde ventilatie, laagtemperatuur vloerverwarming/koeling en staat garant voor een goed en duurzaam leefklimaat.

Facilitronica

Het pakket van communicatiesystemen, ICT, domotica, zorg- en veiligheidssystemen onder de naam facilitronica is geïntegreerd in het gebouwconcept en kan per bewoner worden toegevoegd of afgebouwd naar wens, gericht op faciliteren van de bewoner.

Uitgangspunten zijn privacy, zelfstandigheid, integreren van eigen middelen van de bewoner, zoals radio en telefoon en opzetten van gewenste levensloopafhankelijke veiligheid- en comfortniveau.