Projecten /

Visie op Duurzaamheid voor Woningbedrijf Velsen

Ambitieniveau bepalen op de thema’s Energie, Circulair en Klimaatbestendigheid

Woningbedrijf Velsen heeft de wens om de woningvoorraad in de gemeente Velsen te verduurzamen. Voor de kern in IJmuiden worden de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Gesprekken over het warmtenet leidden bij Woningbedrijf Velsen tot de wens een eigen visie op het verduurzamen van het vastgoed op te stellen. Zo kan het Woningbedrijf als constructieve gesprekspartner bijdragen aan de ontwikkeling van het warmtenet en de belangen van bewoners goed vertegenwoordigen. DWA stelde in nauwe samenwerking met de woningcorporatie de duurzaamheidsvisie op, met een verdieping die ook dient als input voor gesprekken met de warmteleverancier.

Visie op duurzaamheid

DWA organiseerde twee strategische sessies, waarbij onder andere de interim-bestuurder Pierre Sponselee, de assetmanager en diverse projectleiders aansloten. In deze sessie is het ambitieniveau bepaald, waarbij een duidelijk stip op de horizon voor 2050 voor de thema’s Energie, Circulair en Klimaatbestendigheid is geformuleerd. Vervolgens zijn voor deze langetermijndoelen ook haalbare, tussentijdse mijlpalen opgesteld, zodat de ambities ook handelingsrichting geven op de korte termijn. Het idee is ook om de visie verder uit te werken in een praktisch toetsingskader, waarmee projectleiders per (renovatie)project diverse verduurzamingsmaatregelen kunnen afwegen op duurzaamheid en betaalbaarheid voor de huurder en corporatie.

Pierre Sponselee, interim-bestuurder Woningbedrijf Velsen: “De gesprekken over het warmtenet liepen al geruime tijd. We wilden daarom op korte termijn een visie op duurzaamheid ontwikkelen. Die snelheid mocht niet ten koste gaan van het draagvlak in de organisatie. Het moest onze visie worden en niet een “gekochte” visie. DWA heeft dat goed begrepen en ons geholpen er een visie van Woningbedrijf Velsen van te maken.”

Joost Gerrits, projectleider DWA: “We wilde een concrete visie opstellen die projectleiders duidelijk handvatten bood bij het renoveren van het bezit van het Woningbedrijf. Dat is gelukt.”

Foto van Joost Gerrits

“We wilden een concrete visie opstellen die projectleiders duidelijk handvatten bood bij het renoveren van het bezit van het Woningbedrijf. Dat is gelukt.“

Joost Gerrits
Manager - DWA

Regie nemen in verkennende gesprekken warmtenet

Een warmteleverancier heeft plannen om in IJmuiden een warmtenet te realiseren. Ook de gemeente ziet de kansen voor een warmtenet en heeft dit ook opgenomen in hun Transitievisie Warmte. Het Woningbedrijf Velsen heeft een positieve grondhouding ten opzichte van het warmtenet en ziet kansen om delen van de woningvoorraad in de toekomst aan te sluiten op het net, maar wilde zich goed voorbereiden op de gesprekken. Wat vindt Woningbedrijf belangrijk bij het realiseren van een warmtenet, op thema’s zoals duurzaamheid van het warmtenet, betaalbaarheid voor de huurder, het wooncomfort en de kosten voor de woningcorporatie. Als aanvulling op de Visie op Duurzaamheid heeft het Woningbedrijf Velsen samen met DWA een document opgesteld met de uitgangspunten bij een verdere verkenning naar de (on)mogelijkheden bij een warmtenet. Deze notitie is afgestemd met Velison, de andere corporatie in de regio, en vormt de basis bij vervolggesprekken met onder andere de gemeente en de warmteleverancier.

Pierre Sponselee: “De afgelopen periode hadden Woningbedrijf Velsen en collega corporatie Velison bij de gesprekken over het warmtenet vooral aan tafel gezeten om informatie te geven over de woningvoorraad. Op basis daarvan zou de warmteleverancier met een voorstel komen. Om een voorstel te kunnen beoordelen, was het nodig dat Woningbedrijf Velsen en Velison formuleerden wat zij met het warmtenet wilden bereiken. Liefst wilden we de voorwaarden waaraan een warmtenet moet voldoen bij de warmteleverancier op tafel leggen. Daarvoor was een vertaling van de visie naar een praktisch document noodzakelijk. In dit geval moest het niet alleen het document van Woningbedrijf Velsen zijn, maar ook van Velison. Ook hier zat een spanning op draagvlak en tijd. DWA heeft dit voortvarend en constructief opgepakt. Daardoor zitten beide corporaties nu als professionele vragende partijen aan tafel.”

Verder praten over dit project?

DWA heeft ruime ervaring met alle aspecten van verduurzaming van vastgoed, het opstellen van duurzaamheidsvisies en het uitvoeren van verkenningen naar de (on)mogelijkheden bij een warmtenet.

Neem contact op met Joost Gerrits voor meer informatie
Contact Joost
Contact Joost
Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.