Papieren contracten? Smart contracts zúl je bedoelen!

In de financiële sector maken ze veelvuldig gebruik van smart contracts, vaak als onderdeel van een smart building en gebouwautomatisering. In de bouwsector zijn de ogen inmiddels óók geopend. Je automatiseert als het ware alle processtappen. Deze slimme contracten ontzorgen tot wel 100% in de proceskosten. Een ander groot voordeel is dat er geen onafhankelijke, derde partij nodig is. Klinkt het als toekomstmuziek? Wij passen ‘slimme contracten’ al toe in verschillende projecten (daarover vertel ik in een andere blog meer). Ik vind: bij slimme en gezonde gebouwen horen ook slimme contracten.

Smart contracting: wat, waarom en hoe dan?

Een smart contract is een geschreven overeenkomst in codetaal. Het is dus allesbehalve een papieren contract waar je je handtekening onder zet. Het is een volledig digitaal contract, bestaande uit computercode. Hierin staat alle informatie van het contract opgenomen: de organisaties tussen wie het geldig is, wanneer het contract uitgevoerd dient te worden, wanneer de afspraken zijn vastgelegd, enzovoort. Smart contracts zijn slimme contracten die een innovatief alternatief bieden voor de alledaagse reguliere contracten die gebruikt worden om zaken te regelen.

Beheer en onderhoud gebouwen

Ook in de gebouwde omgeving bieden deze digitale overeenkomsten nieuwe kansen. Bijvoorbeeld ‘Beheer en onderhoud aan het gebouw’. Dat betekent dat op basis van informatie uit gebouwbeheersysteem, sensoren en andere databronnen opdrachten voor onderhoud, keuringen en inspecties volledig geautomatiseerd verstuurd kunnen worden naar aangesloten servicepartijen. Opdrachtverstrekkingen, communicatie, monitoring en betalingen kunnen plaatsvinden op basis van regels en voorwaarden, vastgelegd in het smart contract. Hierdoor kun je realtime in control blijven als het gaat om de technische performance van een gebouw. Bijvoorbeeld door de beheerskosten te verlagen én de huurderstevredenheid te verhogen. Processen waar normaliter veel tijd in gaat zitten, zoals werkbonnen aanmaken, heen en weer mailen over de status worden geautomatiseerd. De regels en voorwaarden, die bij een traditioneel contract in een document staan opgeschreven en in een (digitale) map zijn opgeborgen, staan nu geprogrammeerd in het smart contract. Je kunt dus wel zeggen dat er sprake is van een betrouwbare en directe uitvoering.

Geen tussenpartij

Het contract wordt automatisch uitgevoerd zonder dat hier (vertrouwen in) een tussenpartij voor nodig is en gaat automatisch van kracht zodra aan de afgesproken voorwaarden is voldaan. Het bijzondere van smart contracts is dat de regels en voorwaarden die een dergelijk contract wettigen, zijn geprogrammeerd in het contract zelf. De coderingen van smart contracts zorgen ervoor dat deze slimme contracten zichzelf kunnen handhaven. Deze afspraken zijn door de verschillende partijen in te zien, maar kunnen ze niet zomaar aanpassen.

Blockchain: eerlijkheid duurt het langst

Contracten werken met behulp van blockchain, een systeem dat men gebruikt om gegevens vast te leggen. Van alles wat er op de blockchain gebeurt, is een backup. Nee, dus geen gevaar dat dat gegevens kwijt raken. Een blockchain is volledig gedecentraliseerd. Alles wat er op de ‘chain’ gebeurt, wordt geverifieerd door meerdere computers (nodes) binnen het netwerk. Dit proces zorgt ervoor dat manipulatie of fraude vrijwel onmogelijk is.

Nog twijfels over smart contracts? Je moet er vertrouwd mee raken. Ik ga graag met je op ontdekkingstocht om jou veel tijd en ergernis te besparen.

Verder praten over dit onderwerp?

DWA heeft ruime ervaring met alle aspecten van slimme contracten.

Neem contact op met Wilfred van der Plas voor meer informatie
Contact Wilfred
Contact Wilfred
Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.