Energieconcepten (collectieve) 

Nederland gaat van het aardgas af. We moeten woningen en gebouwen dus op een andere manier van warmte gaan voorzien. Iedereen een eigen duurzame oplossing? Dat kan, maar is niet overal de beste oplossing. In gebieden met een grote concentratie van warmtevragers, liggen collectieve warmtevoorzieningen voor de hand. Van een centraal gasnet, zullen we op veel plaatsen overgaan op warmtenetten.

Gevoed door een lokale warmtebron, kan een warmtenet honderden of zelfs duizenden woningen en gebouwen tegelijk duurzaam verwarmen. Zo ontzorgen we individuele woningeigenaren en houden we de kosten beperkt. Een belangrijke voorwaarde is dat er een goede warmtebron in de buurt is. Dat kan aardwarmte zijn (geothermie), restwarmte van de industrie of rioolwaterzuivering, warmte uit oppervlakte- of afvalwater (aquathermie), warmte van de zon (zonthermie) of combinaties daarvan. Al dan niet gecombineerd met opslagvoorzieningen.

Nederland gaat van het aardgas af. We moeten woningen en gebouwen dus op een andere manier van warmte gaan voorzien. Iedereen een eigen duurzame oplossing? Dat kan, maar is niet overal de beste oplossing. In gebieden met een grote concentratie van warmtevragers, liggen collectieve warmtevoorzieningen voor de hand. Van een centraal gasnet, zullen we op veel plaatsen overgaan op warmtenetten.

Gevoed door een lokale warmtebron, kan een warmtenet honderden of zelfs duizenden woningen en gebouwen tegelijk duurzaam verwarmen. Zo ontzorgen we individuele woningeigenaren en houden we de kosten beperkt. Een belangrijke voorwaarde is dat er een goede warmtebron in de buurt is. Dat kan aardwarmte zijn (geothermie), restwarmte van de industrie of rioolwaterzuivering, warmte uit oppervlakte- of afvalwater (aquathermie), warmte van de zon (zonthermie) of combinaties daarvan. Al dan niet gecombineerd met opslagvoorzieningen.

Samenbrengen van techniek, organisatie en financiën

Gemeenten zijn aan zet om warmtenetten te ontwikkelen, samen met woningcorporaties. Het is een hele klus om alle puzzelstukken samen te brengen in een uitvoerbaar concept met een gezonde businesscase, waar ook bewoners blij van worden. Dat vraagt om juridische en technische kennis en aandacht voor participatie. Vooral als dat geen dagelijkse kost voor je is. Voor DWA is het dat wel. We werken al tientallen jaren aan collectieve warmtenetten. Zoals voor Energierijk Den Haag, Utrecht Science Park, Groenpoort Veenendaal en Zandweerd Deventer. We zorgen voor werkbare oplossingen, gebaseerd op grondig onderzoek, en nemen betrokkenen daarbij goed mee.

Hoe kunnen we je helpen?

  • Met woningcorporaties denken we mee over de impact van plannen voor een warmtenet die in hun wijk komt te liggen. We behartigen hun belangen. Ook adviseren we hen bij collectieve warmtevoorzieningen voor appartementencomplexen.
  • We adviseren warmtebedrijven over hun businesscase, de kansen en de risico’s van de warmtenetten die ze gaan beheren.
  • Voor gemeenten kunnen we het hele traject of delen daarvan uit handen nemen. Van het technische concept en de financiële doorrekening tot het organisatorische stappenplan en het creëren van draagvlak; DWA ontzorgt. Bijvoorbeeld in het wijkuitvoeringsplan of de Transitievisie Warmte. Maar indien nodig ook bij de concrete uitwerking.
Warmtenetten: hoe ze werken, waarom ze nodig zijn en hoe ze worden gerealiseerd

Warmtenetten: hoe ze werken, waarom ze nodig zijn en hoe ze worden gerealiseerd

Het aantal duurzame warmtenetten moet in Nederland fors omhoog om de afhankelijkheid van aardgas te verkleinen en de CO₂-uitstoot te verminderen. De regie voor aardgasvrije wijken ligt bij gemeenten. Wij leggen de basis van een warmtenet uit, wanneer een warmtenet geschikt is en wat er komt kijken bij realisatie.

Onze aanpak bij warmtenetten voor gemeenten:

  • Met onze slimme tools brengen we de buurt, het type woningen en de warmtevraag in beeld.
  • We onderzoeken welke warmtebronnen beschikbaar en interessant zijn.
  • Nu de warmtevraag en de bron bekend zijn, bedenken we een concept voor de collectieve warmtevoorziening. We zorgen ervoor dat die niet bijdraagt aan overmatige belasting van het elektriciteitsnet (netcongestie).
  • Het concept rekenen we zowel energetisch als financieel door.
  • We zoeken naar vergelijking. Zijn er alternatieven? Veranderen de woonlasten van de bewoners?
  • Als alle lichten op groen staan, werken we de businesscase en de techniek tot in detail uit. We ondersteunen de gemeente bij het bepalen van haar rol in het proces, de verankering van de plannen in beleid, het organiseren van bewonersparticipatie en de uiteindelijke aanbesteding. Onze juridische adviseurs zorgen ervoor dat alles binnen de kaders van de Warmtewet valt.

DWA is onderscheidend in de integrale aanpak bij de ontwikkeling van warmtenetten; techniek, financiën en organisatie. Met onze ruime ervaring en inhoudelijke expertise zorgen we voor een betrouwbare onderbouwing – zowel technisch als financieel – en realistische, breed gedragen concepten. Daarmee kunnen gemeenten direct aan de slag in Wijkuitvoeringsplannen. Ze kunnen er zeker van zijn dat de warmtenetten ook echt van de grond komen. En duurzaam werken.

Aquathermie: zo breng je het in de praktijk

Aquathermie: zo breng je het in de praktijk

Aquathermie is een verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het is een van de alternatieven die worden genoemd in het Klimaatakkoord voor energie uit fossiele brandstoffen voor de bebouwde omgeving. Daarmee is aquathermie een van de energieopties voor het realiseren van aardgasvrije wijken. Hoe werkt aquathermie, wat zijn de voor- en nadelen en hoe kun je er zelf mee aan de slag?

Verder praten over collectieve energieconcepten?

DWA heeft ruime ervaring met alle aspecten collectieve energieconcepten en warmtenetten.

Neem contact op met Lambert den Dekker voor meer informatie
Contact Lambert
Contact Lambert
DWA maakt aquathermie werkend in Harderwijk
Project

DWA maakt aquathermie werkend in Harderwijk

De eerste nieuwbouwwoningen in Waterfront in Harderwijk krijgen warmte uit gezuiverd rioolwater geleverd. Later zal dit ook aan meer woningen en het gemeentehuis geleverd worden.

Visie op Duurzaamheid voor Woningbedrijf Velsen
Project

Visie op Duurzaamheid voor Woningbedrijf Velsen

DWA heeft in samenwerking met Woningbedrijf Velsen een duurzaamheidsvisie opgesteld, met een verdieping die ook dient als input voor gesprekken met de warmteleverancier.

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.