Transitievisie warmte (Warmteprogramma)

In Nederland staan gemeenten voor een flinke uitdaging in de warmtetransitie. Ruim 8 miljoen bestaande woningen moeten van het aardgas af voor 2050. Dat vraagt om een plan om wijk voor wijk van het aardgas af te koppelen. Voor 31 december 2026 moet elke gemeente in Nederland daarom beschikken over een Warmteprogramma. Dit Warmteprogramma is het opvolger op de Transitievisie Warmte, waarin in grote lijnen staat hoe de gemeente dit aanpakt.

In Nederland staan gemeenten voor een flinke uitdaging in de warmtetransitie. Ruim 8 miljoen bestaande woningen moeten van het aardgas af voor 2050. Dat vraagt om een plan om wijk voor wijk van het aardgas af te koppelen. Voor 31 december 2026 moet elke gemeente in Nederland daarom beschikken over een Warmteprogramma. Dit Warmteprogramma is het opvolger op de Transitievisie Warmte, waarin in grote lijnen staat hoe de gemeente dit aanpakt.

Waar de Transitievisie Warmte nog in grote lijnen beschreef welke technieken geschikt kunnen zijn en welke wijken kansrijk zijn om mee te starten, wordt het in het Warmteprogramma weer concreter. Het Warmteprogramma brengt samen. Verder is het belangrijk dat gemeenten in het warmteprogramma uitwerken hoe zij bewoners de komende jaren willen ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Een breed gedragen visiestuk

DWA neemt de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte of Warmteprogramma uit handen en  werkt samen met jouw gemeente aan een breed gedragen visiestuk dat richting geeft in de volgende stappen binnen de warmtetransitie. We werken hierin samen onder de vlag van WijkvanNu.

Volgende stap: wijkuitvoeringsplannen

Volgende stap: wijkuitvoeringsplannen

In de Transitievisie Warmte of Warmteprogramma staat in grote lijnen hoe elke gemeente van het aardgas af gaat voor 2050. In het wijkuitvoeringsplan wordt vervolgens concreet gemaakt hoe dit wordt gerealiseerd voor elke wijk of buurt. Een opgave van formaat, waarbij het meenemen van bewoners, het inzetten van efficiënte technieken, juridische inkadering en een goed ingericht proces essentieel is.  

Een Transitievisie Warmte: wat leveren wij op?

  • Wij beschrijven hoe bewoners geholpen kunnen worden bij de realisatie van de verduurzaming, voor zowel (sociale) huur als koopwoningen. Denk hierbij aan de inzet van subsidies en voorlichting.
  • Wij ontwikkelen in een transparant proces samen met bewoners, gemeenteraad, betrokken ambtenaren, wethouders én belanghebbenden een integraal en helder beleidsstuk dat beschrijft hoe het proces naar een aardgasvrije wijken er voor jouw gemeente uitziet.
  • Wij geven een overzicht van de meest kansrijke technische mogelijkheden voor de gemeente, waarbij wij kijken naar maatschappelijke kosten (kosten over 30 jaar). Diverse scenario’s worden doorberekend, zodat de warmtevraag en het warmteaanbod goed op elkaar aansluiten per wijk.
  • Wij geven aan wat de meest efficiënte manier van verwarmen is vanuit een integrale afweging: investering, wooncomfort, aanpassingen/impact in de woningen en openbare omgeving, etc. We geven ook aan wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van koeling.
  • Wij organiseren ruimte voor het inbrengen van wensen en eisen van bewoners en andere stakeholders, zoals woningcorporaties, burgerinitiatieven en VVE’s. Zodat ontstaat er een breed gedragen visiestuk waar je op kunt terugvallen in verdere besluitvorming.
  • Wij schrijven op B1-niveau, zodat (delen van) beleidsstukken geschikt zijn om te delen met bewoners en andere belanghebbenden.
  • Onze juristen kijken mee vanuit hun kennis van de Omgevingswet, Energiewet, Warmtewet (Wet collectieve warmtevoorzieningen, Wcw) en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Zo borgen we dat juridische overwegingen goed worden meegenomen in het plan en de beleidsstukken voldoen aan (toekomstige) wetgeving.

Verder praten over de Transitievisie warmte of Warmteprogramma?

DWA heeft ruime ervaring met het opstellen van een Transitievisie warmte of Warmteprogramma.

Neem contact op met Joost Gerrits voor meer informatie
Contact Joost
Contact Joost
Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.