Verduurzamen vastgoed /

EED Audit: ideaal startpunt voor verduurzaming

Een EED-audit is een verplicht onderzoek dat grote ondernemingen inzicht geeft in hun energieverbruik. De vierjaarlijkse rapportage is ideaal om te inventariseren welke stappen je nog kunt zetten, bijvoorbeeld richting Paris Proof-vastgoed. Hoe een EED-audit eruitziet en hoe je je voordeel kunt doen met de uitkomsten, lees je hier.

Een EED-audit is een verplicht onderzoek dat grote ondernemingen inzicht geeft in hun energieverbruik. De vierjaarlijkse rapportage is ideaal om te inventariseren welke stappen je nog kunt zetten, bijvoorbeeld richting Paris Proof-vastgoed. Hoe een EED-audit eruitziet en hoe je je voordeel kunt doen met de uitkomsten, lees je hier.

EED-audit in het kort:

  • Een EED-energie audit is voor grote bedrijven verplicht.
  • Het geeft inzicht in de energiestromen van je organisatie.
  • De audit bestaat uit 7 stappen.
  • Een EED-rapportage is een uitstekend startpunt voor energie- en kostenbesparing en verdere verduurzaming.

EED-audit: inzicht in energieverbruik

Een EED-audit is een verplicht onderzoek dat grote ondernemingen elke vier jaar moeten (laten) uitvoeren om een beeld te krijgen van hun energiegebruik. De audit maakt inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-audit valt binnen de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (Energy Efficiency Directive of EED).

Verplicht voor grote bedrijven

Bedrijven die voldoen aan minimaal een van de volgende kenmerken hebben een EED-auditplicht:

  • 250 FTE of meer
  • Een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een balanstotaal van minimaal €43 miljoen
  • Hierbij kijk je alleen naar Nederlandse vestigingen, ook als je bedrijf onderdeel is van een internationaal concern.

Voordelen van een EED-audit

Een EED-audit heeft verschillende voordelen. Dit zijn de belangrijkste vier:

#1 Inzicht in energiestromen
De EED-audit maakt duidelijk welke energiestromen er zijn in je organisatie. Je kijkt niet alleen naar de energie die de gebouwen gebruiken, maar ook hoeveel energie er gaat naar processen, installaties en vervoer. Een belangrijke vraag binnen de EED-audit is: is de hoeveelheid gebruikte energie ook verklaarbaar?

#2 Reductie van energiegebruik
Dankzij een EED-audit ontdek je welke mogelijkheden er zijn om het energiegebruik binnen je bedrijf omlaag te brengen en hoeveel dat kost en oplevert.

#3 Startpunt voor duurzaamheidsambities
Een EED-audit is voor grote ondernemingen verplicht, maar het is ook een ideaal startpunt om na te denken over verdere verduurzaming van je vastgoed. Daarmee werk je toe naar toekomstgerichte gebouwen en kun je energiekosten verlagen. Te denken valt aan:

  • Energiebesparing: Paris Proof-vastgoed verbruikt maximaal 70 kWh/m2 energie per jaar.
  • Minimaal energielabel (vanaf 2023 label C voor kantoren; mogelijk label A in 2030)
  • Verminderen van het watergebruik.

#4 Invulling van informatieplicht en onderzoeksplicht
Naast de EED-plicht hebben ondernemingen ook een informatieplicht en soms een onderzoeksplicht. De bijbehorende werkzaamheden kunnen met beperkte extra inspanning gecombineerd worden uitgevoerd.

Paris Proof-vastgoed

Paris Proof-vastgoed

Paris Proof betekent dat nieuwe en bestaande gebouwen in 2050 zeer energiezuinig zijn en daarmee voldoen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Vastgoedeigenaren moeten het energieverbruik met tweederde terugdringen. Paris Proof-vastgoed vraagt om 5 stappen: van het bepalen van uw ambitie tot monitoring van het energieverbruik.

Een EED-audit uitvoeren in 7 stappen

Een EED-audit kun je als bedrijf zelf uitvoeren, of je kunt dat laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. In elk geval doorloop je de volgende 7 stappen:

#1 Bepaal de scope
Een EED-audit begint met het bepalen van de scope: wat valt er precies onder de onderneming? Hoeveel vestigingen heeft je bedrijf? Zijn de panden in eigen bezit of gehuurd? Alles wat bij de onderneming hoort of waar de onderneming invloed op heeft, wordt bekeken in de audit.

#2 Hanteer de steekproefbenadering
Heb je meerdere panden in bezit of beheer, die qua omvang en energiegebruik vergelijkbaar zijn? Dan mag je de steekproefbenadering hanteren. Je selecteert een aantal locaties die een goed beeld geven van het portfolio en bepaalt op basis daarvan het energieverbruik en de besparingskansen van het totaal. Belangrijk is wel dat de kansen uit de steekproef worden doorvertaald naar alle overige locaties.

#3 Plan een schouw op locatie
Tijdens een schouw op locatie wordt gekeken welke installaties gebruikt worden, maar ook hoe realistisch het is om je onderneming te verduurzamen. Dubbel glas aanbrengen bijvoorbeeld bespaart op papier energie, maar is niet altijd een optie als het bedrijf in een monumentaal pand is gevestigd.

#4 Verklaar het energiegebruik
Bij stap 4 breng je in kaart hoeveel energie de bedrijfsprocessen in de praktijk vragen. Hoeveel energie wordt er gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming en verlichting en vervoer? Is dat energiegebruik ook te verklaren?

#5 Bepaal besparingsmogelijkheden
Op basis van de schouw en het inzicht in het energiegebruik kun je besparingskansen door laten rekenen. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden om te besparen en duurzame energie op te wekken.

#6 Stel de concept-audit op
Met alle bedrijfsgegevens, energiegebruikers en besparingskansen van je onderneming op een rij, kun je een concept-audit (laten) opmaken. Hier hoort een plan van aanpak bij, met daarin de maatregelen waar de onderneming de komende jaren mee aan de slag gaat. Dit leidt tot een definitieve versie van de EED-audit.

#7 Dien de EED-rapportage in bij RVO
Tot slot stuur je de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ondernemingsrapport, dat kan bestaan uit verschillende vestigingsrapporten en een concernrapport, of een combinatierapportage. Hoewel de EED niet verplicht tot het uitvoeren van maatregelen, wordt mede op basis van de EED energie-audit wél bepaald of jouw onderneming aan de energiebesparingsplicht voldoet. Die verplicht ondernemingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren.

Hulpmiddelen bij verduurzaming van vastgoed

Er bestaan meerdere ‘tools’ die richting geven en je duurzaamheidsbeleid ondersteunen:

Keurmerk: duwtje in de goede richting
Een goede basis om je duurzame ambities na te streven is een keurmerk. Er zijn verschillende keurmerken waarmee je het duurzaamheidsbeleid richting geeft, en bovendien ontheffing krijgt van de EED-auditplicht.

Energiemanagementsysteem: snel bijsturen
De overstap naar een energiemanagementsysteem geeft periodiek inzicht in je energiegebruik. Via energiemonitoring kun je snel bijsturen en de duurzaamheidsdoelen eerder behalen. Want waarom zou de vierjaarlijkse EED-audit je enige momentopname moeten zijn, als je ook continu kunt bijsturen en energie kunt besparen?

Praktijkcase: Nature’s Pride

Een van de bedrijven die de EED-audit gebruikt om te verduurzamen, is Nature’s Pride uit Maasdijk. De leverancier van exotische groenten en fruit gebruikt de restwarmte van koelinstallaties voor verwarming, wekt energie op met zonnepanelen en vangt het regenwater op. Daarnaast laat Nature’s Pride zijn installaties continu monitoren om efficiënter te produceren. DWA deed het installatieonderwerp en de EED-audit, en gaf op basis daarvan advies over te nemen maatregelen.

Verduurzamen na een EED-audit: DWA denkt met je mee

DWA ziet de EED-audit als startpunt voor verduurzaming. Met de uitkomsten van de audit kun je écht werk maken van een ambitieus duurzaamheidsbeleid. DWA denkt graag met je mee over het verduurzamen van je vastgoed.

Neem contact op met Dick van 't Slot
Contact Dick
Contact Dick

Wij maken duurzaamheid werkend

Urgente vragen, duurzaam opgelost, vanuit expertise.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet
Project

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet

Dankzij samenwerking tussen Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent, AKD, Triple P en DWA levert de corporatie betaalbare warmte binnen de Warmtewet en investeert ze in duurzame energie.

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn
Project

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn

Voetbalvereniging Hellendoorn kiest voor duurzame renovatie en ontvangt een ‘Duurzaam Compliment’ en wint tweede prijs bij Sportaccommodatie van het jaar 2023

Groene Hart Ziekenhuis
Project

Groene Hart Ziekenhuis

Het GHZ werkt samen met DWA om hun technische installaties te optimaliseren. Hergebruik van restwarmte resulteert in energiebesparing. In 2022 bespaarde het GHZ zo’n 130.000 m³ gas.

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
Markten*