Markt

Portefeuilles

Verduurzamen is een investering in de toekomst. Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk. Ook is de verduurzaming een verplichting.

Toekomstbestendig maken

Verduurzamen is al een hele opgave voor de eigenaar van één gebouw. Laat staan voor partijen die er 20 of 1.000 in hun portefeuille hebben. Zoals woningcorporaties, overheden, vastgoedbeleggers, winkelketens of onderwijsinstellingen. Heb jij een vastgoedportefeuille in beheer? Dan zitten daar woningen of gebouwen bij met verschillende typologieën, bouwjaren en energielabels. Je bent aan zet om die allemaal toekomstbestendig te maken, zodat het hele portfolio aansluit bij de voorschriften en gebruikerswensen van ‘morgen’.

Denken in mogelijkheden

Op de korte termijn kun je te maken krijgen met een label-verplichting, maatregelen vanuit de Energiebesparingsplicht of de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE). Op de lange termijn moet je hele portfolio aardgasvrij, energieneutaal, klimaatadaptief en circulair zijn. Dat is nogal wat. En natuurlijk wil je de benodigde aanpassingen realiseren ‘terwijl de winkel open blijft’. In de tussentijd komen er mogelijk nieuwe gebouwen of woningen bij, of stoot je een deel van je portefeuille af. Kortom: je verduurzamingsopgave is omvangrijk. Maar: zeker niet onmogelijk!

DWA loodst je door de transitie

De portefeuille-strategen van DWA loodsen je door de hele transitie: van de ambitieformulering, de uitvoeringsstrategie en de kostenbegroting tot de realisatie en het aantonen van de behaalde resultaten. Wij maken de opgave behapbaar en beheersbaar en zorgen voor resultaat. Wij laten zien dat het mogelijk is om langetermijninvesteringen te combineren met maatregelen met een korte terugverdientijd.

Alle expertise in eigen huis

We kunnen alleen de energieopgave aanpakken, maar nemen het liefst ook andere aspecten mee. Zoals het slim en klimaatadaptief maken van het portfolio. We hebben daar alle expertise voor in eigen huis. Zoals op de diverse verduurzamingsthema’s, energiesystemen, procesmanagement, commissioning, aanbestedingen en juridische zaken.

Zo doen we dat: 

  1. We helpen je de ambities scherp te krijgen. Is het doel Paris Proof, energieneutraal, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan? Of wil je simpelweg aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving voldoen? Dat is het vertrekpunt.
  2. Met slimme tools brengen we de bestaande situatie in kaart, door bijvoorbeeld het huidige energiegebruik te monitoren, de staat van de installaties en het onderhoud te inventariseren en de warmtetransitieplannen voor het gebied erbij te halen.
  3. Nu we weten wat we hebben en waar we naartoe willen, vertalen we dat naar een behapbare verduurzamingsstrategie, een realistisch maatregelenpakket (eventueel in gestandaardiseerde cluster-concepten), een gezonde businesscase (gebruik makend van al gereserveerde planmatige onderhoudsbudgetten) en een planmatige aanpak (stapsgewijs, complex-/clusteraanpak , alles-in-een). We kunnen zelfs de aanbestedingen organiseren.
  4. We bewaken de uitvoering en de tijdslijn en zorgen dat alles wordt uitgevoerd zoals gepland, zowel in tijd als in kwaliteit. Maar niets is in beton gegoten. Tussentijds bijsturen als een complex onverhoopt verkocht wordt, versnellen gewenst is, er inmiddels betere technieken zijn of de duurzaamheidsnormen veranderen? Dat kan!
  5. Na de uitvoering van de maatregelen blijven we betrokken. Door middel van monitoring volgen we of de doelstellingen nu ook écht bereikt zijn.
Monitoring & Analytics

Monitoring & Analytics

DWA verzamelt data uit het gebouw of portefeuille om de prestaties van installaties te bewaken en te verbeteren, energiegebruik en CO2-emissies te verminderen en een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren. Hier gebruiken wij onder andere het Bright Building platform voor.

 

 

Verduurzaming bestaand vastgoed

Verduurzaming bestaand vastgoed

Verduurzaming van vastgoed betekent dat je portefeuille toekomstbestendig is. Dat wil zeggen dat het voldoet aan (aankomende) wet- en regelgeving op het gebied van energiezuinigheid, circulariteit, impact op de omgeving en klimaatadaptatie. Duurzaam vastgoed is Paris Proof, aardgasvrij en waardevast.

Verder praten over duurzame portefeuilles?

DWA heeft ruime ervaring met de uitdagingen op portfoliogebied. Van visievorming tot aan exploitatie.

Neem contact op voor meer informatie met Wilfred van der Plas
Contact Wilfred
Contact Wilfred
Wooninvest
Project

Beheer en onderhoud voor WoonInvest

DWA is contractmanager bij WoonInvest voor renovatie en onderhoud. DWA adviseert over wetgeving en lost klimaatklachten op. Prestaties worden geborgd met een monitoringstool.

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet
Project

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet

Dankzij samenwerking tussen Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent, AKD, Triple P en DWA levert de corporatie betaalbare warmte binnen de Warmtewet en investeert ze in duurzame energie.

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn
Project

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn

Voetbalvereniging Hellendoorn kiest voor duurzame renovatie en ontvangt een ‘Duurzaam Compliment’ en wint tweede prijs bij Sportaccommodatie van het jaar 2023

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.