Markt

Utiliteit

Nederland telt ruim een miljoen utiliteitsgebouwen: van kantoren tot zorg, onderwijs en mixed-use. Veel gebouwen zijn toe aan (duurzame) renovatie. Waar nieuwbouw vraagt om energieneutrale en circulaire oplossingen. Om de afspraken uit het Parijsakkoord na te komen, moet Nederland de CO2-uitstoot fors terugbrengen. Ook moeten we het gebruik van primaire grondstoffen verminderen. Met innovatieve bouwwijzen, integrale duurzaamheidsconcepten en smart buildings die het energiegebruik beperken. Tegelijkertijd komen nieuwe uitdagingen op ons pad, zoals netcongestie en klimaatverandering. Dat betekent vooruit denken en duurzame oplossingen ontwikkelen.

Smart Buildings

Om huurders te interesseren of behouden moeten gebouwen ook nog eens slim, gezond en flexibel aanpasbaar zijn. Toekomstbestendig en comfortabel in het gebruik. Al die thema’s vragen om een integrale blik en een slimme aanpak. Om een ondernemende partner die van het ontwerp tot tijdens de exploitatie zorgt voor duurzaam resultaat.

Verbindend leider in verduurzaming

En dat is nou precies waar DWA goed in is. Als verbindend leider in verduurzaming, pakken we grote thema’s slim en integraal aan. Met bouwfysica– en installatieadvies zorgen we voor geïntegreerde totaaloplossingen die bij eenzelfde investering hogere meerwaarde geven. Of het nu een kantoorgebouw, school, museum, logistiek centrum of een laboratorium is, een nieuw gebouw of een herontwikkeling; we ontzorgen in duurzame energieconcepten, maatregelen tegen klimaatverandering, digitalisering en exploitatie. Zeker van onze zaak, durven we risicodragend te participeren in projecten, in de vorm van prestatiecontracten.

DWA, de verduurzamingsmotor van utiliteitsgebouwen:

  • Wij zijn van het standpunt: minder is meer. We beginnen met een goed bouwfysisch ontwerp zodat we zo min mogelijk techniek in het gebouw hoeven te brengen.
  • We ontwerpen een passende, duurzame vorm van energievoorziening, zoals geothermie, wko of warmtenetten. Maar zorgen ook dat het gebouw behoed blijft voor de gevolgen van hitte, droogte en extreme regenval. We voorkomen problemen vanuit het bouwfysische ontwerp en voorzien in waterberging, koeling, groene daken en gevels.
  • We zorgen voor haalbare projecten door steeds de kostenfactor mee te nemen in elke fase van het ontwerp. Onze ‘minder is meer’-methodiek draagt daaraan bij.
  • Met onze brede dienstverlening op het gebied van netcongestie bekijken we de mogelijkheden om projecten toch in beweging krijgen. Daarvoor zetten we een combinatie van techniek en juridische kennis in.
  • We hebben specialisten in huis voor het verduurzamen van portefeuilles en specialisten die dit vanuit een bouw- of herbouwontwikkeling aanvliegen. Voor elk project hebben we de juiste expertise in huis.
  • We maken gebouwen niet alleen duurzaam, we maken ze ook smart. Met de nieuwste technieken ontsluiten we data van gebouwen, die laten zien hoe een gebouw functioneert en hoe we het nóg energiezuiniger en comfortabeler kunnen maken. En die beheer en onderhoud beter planbaar maken.
  • We verzorgen duurzame labeltrajecten, zoals voor BREEAM, GPR en WELL.
  • Tijdens de uitvoering en tijdens exploitatie zetten we commissioning in om de kwaliteit te borgen.
  • In de gebruiksfase monitoren we de werkelijke prestaties. We optimaliseren de prestaties door de installaties te monitoren en zorgen voor een goed onderhouden gebouw met laag energieverbruik, hoog comfort, waardebehoud en een gunstige exploitatie.

 

Installatieadvies

Integraal installatieontwerp

Nu het aandeel van installaties in gebouwen groeit, en we daar steeds meer mee willen oplossen, neemt het belang van een goed en integraal installatieontwerp toe. Een ontwerp waarin alle eisen, wensen en thema’s als circulariteit, Smart Buildings en duurzaamheid samenkomen, maar dat ook de samenhang met bouwfysica en constructie meeneemt. Met onze brede kennis en expertise integreren we alle aspecten van de techniek: van klimaatbeheersing, bouwfysica, energieconcepten, sanitair- en verlichtingstechniek, tot ICT, datanetwerken en beveiligingstechniek.

 

 

 

Klimaatadaptief bouwen

Klimaatadaptief bouwen

Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Elke dag lees je op het nieuws over droogte, hittestress, overstromingen of stormen die de wereld teisteren. Zulke rampen treft de hele samenleving. DWA is dé adviseur op het gebied van klimaatadatief bouwen. Bij gebieden en in het bouwontwerp houden we rekening met (de gevolgen van) het veranderende klimaat. We kiezen met z’n allen steeds vaker voor blauw en groen (water en planten) in plaats van voor grijs (bestrating).

Netcongestie

Netcongestie

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie en samenwerkingen tot leven. Wat kan er wél?

Verder praten over duurzame utiliteit?

DWA heeft ruime ervaring met de uitdagingen binnen de utiliteit. Van visievorming tot aan exploitatie.

Neem contact op voor meer informatie met Rico Logman
Contact Rico
Contact Rico
Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn
Project

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn

Voetbalvereniging Hellendoorn kiest voor duurzame renovatie en ontvangt een ‘Duurzaam Compliment’ en wint tweede prijs bij Sportaccommodatie van het jaar 2023

Groene Hart Ziekenhuis
Project

Groene Hart Ziekenhuis

Het GHZ werkt samen met DWA om hun technische installaties te optimaliseren. Hergebruik van restwarmte resulteert in energiebesparing. In 2022 bespaarde het GHZ zo’n 130.000 m³ gas.

STEK: circulaire herinrichting
Project

STEK: circulaire herinrichting

STEK heeft met haar nieuwe huisvesting laten zien dat een circulaire herinrichting mogelijk is.

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.