Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vanuit de betrokkenheid met de wereld en de maatschappij waarin we leven, kiest DWA bewust. Dit uit zich allereerst in onze inzet voor innovatieve, duurzame projecten. Maar wij gaan verder dan dat. Dat laten we zien in onze projecten, in onze organisatie, in de visie die we uitdragen en de ontwikkelingsprojecten die we initiëren. Met de MVO Prestatieladder, een managementsysteem voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, maken wij vanuit maatschappelijke betrokkenheid onze duurzame dienstverlening en bedrijfsvoering concreet, objectief en aantoonbaar.