Projecten /

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie. Zij is actief in heel Limburg en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Wonen Limburg investeert veel in de verduurzaming van haar woningvoorraad. De warmtevoorziening maakt daar een steeds groter onderdeel vanuit. Installaties voor een duurzame warmte zijn complexer dan gasgestookte ketels. Ook zijn de investeringen hoger. Dankzij een goede samenwerking tussen Wonen LimburgWonen Limburg AccentAKDTriple P en DWA is het de corporatie gelukt binnen de kaders van de huidige Warmtewet betaalbare warmte te leveren en daarbij ook nog ruimte te laten voor investeringen in nieuwe duurzame energievoorzieningen.

Split incentive: verduurzamen versus betaalbaar wonen

Zelf warmte leveren aan huurders is voor corporaties lastig. Volgens het huurrecht moeten zij de kapitaals- en onderhoudslasten van hun warmtevoorzieningen verrekenen via de kale huurprijzen. Dit kan tot stijging van de huur leiden. Uitbesteden leek daar een oplossing voor te bieden, maar daar heeft de rechter recent een streep doorheen gezet. Daar komt bij dat sociale verhuurders in dit geval geen grip hebben op de tarieven die aan bewoners berekend worden.

Pieter Goossens, Financieel Strateeg bij Wonen Limburg: “Wonen Limburg en haar rechtsvoorgangers werken al heel lang met eigen warmtebedrijven. Deze warmtebedrijven zijn uiteindelijk gebundeld in Warmtelevering Wonen Limburg (WWL). WWL is een warmteleverancier speciaal voor verhurende gebouweigenaren en heeft sinds 14 april 2023 een warmtevergunning. Samen met WWL kunnen de gebouweigenaren namelijk hun complexen op een sociale en kosteneffectieve manier verduurzamen. In de toekomst hoopt WWL ook voor andere woningcorporaties van betekenis te kunnen zijn.”

Warmtelevering binnen de Warmtewet

WWL levert aan ongeveer 2.500 afnemers, verdeeld over 37 complexen, warmte en soms ook koude. De afnemers zijn grotendeels huurders van de corporatie Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent (middenhuur) en enkele derden.

Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een handhavingsbericht gepubliceerd, met het verzoek aan partijen als WWL om zich te melden. Na aanmelding werd duidelijk dat WWL een vergunningsplicht had. AKD, Triple P en DWA onderzochten samen wat er nodig was voor deze vergunning en regelde de aanvraag. Op 14 april 2023 heeft dit geleid tot toekenning van de vergunning door de ACM. Hiermee is de levering van warmte volgens wettelijke kaders goed geregeld. Daarnaast hebben bewoners de zekerheid nooit teveel te betalen voor hun energie.

Keesjan Meijering, partner Energierecht bij AKD: “Het is een hele puzzel om een duurzame en betaalbare warmtelevering aan huurders juridisch mogelijk te maken. Het juridisch kader daarvoor is ook nog eens volop in ontwikkeling. Onder meer het ‘Acantus-arrest’ heeft veel corporaties gedwongen om warmtelevering opnieuw te overdenken. Met de partners in dit project hebben we een mooie oplossing uitgezet waarmee de bewoners, de verhuurder én duurzaamheid gediend zijn.”

Foto van Keesjan Meijering

“Het is een hele puzzel om een duurzame en betaalbare warmtelevering aan huurders juridisch mogelijk te maken. Met de partners in dit project hebben we een mooie oplossing uitgezet waarmee de bewoners, de verhuurder én duurzaamheid gediend zijn.“

Keesjan Meijering
partner Energierecht bij AKD

De vergunningsaanvraag bestaat uit te volgende onderdelen:

  • Organisatorisch: een uitgewerkt bedrijfsplan waarin onder andere de structuur van de organisatie, administratieve processen, de diensten en de ontwikkelingen voor de toekomst goed zijn omschreven en worden geborgd en contracten (die aan de Warmtewet voldoen) om dit allemaal in vast te leggen.
  • Financieel: inzicht in onder andere de inkomsten, uitgaven en onderhoudslasten.
  • Technisch: inventarisatie van de installaties en energiestromen, categoriseren, en de tariefstructuren in lijn met de Warmtewet.
Foto van Joost Gerrits

“Voor iedere woningcorporatie liggen de kansen wellicht anders, maar er kan meer dan je denkt.“

Joost Gerrits
Manager - DWA

Joost Gerrits, manager DWA: “Samen met Warmtelevering Wonen Limburg, AKD, en Triple P hebben we hard gewerkt aan het realiseren van de vergunning voor WWL. Hiermee laten we zien dat het mogelijk is binnen de huidige kaders aan toekomstbestendig duurzaam vastgoed te werken. Het onderzoek vroeg om een lange adem, maar het is dan wel echt goed om te zien dat er vanuit samenwerking mooie kansen liggen waarmee je de bewoner dient. Voor iedere woningcorporatie liggen de kansen wellicht anders, maar er kan meer dan je denkt.”

Bekijk ook onze webpagina’s met stap-voor-stap uitleg over bijvoorbeeld de warmtetransitie, warmtenetten en aquathermie.

Verder praten over dit project?

DWA heeft ruime ervaring met alle aspecten van de warmtetransitie, warmtenetten en aquathermie.

Neem contact op met Joost Gerrits voor meer informatie
Contact Joost
Contact Joost
Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.