Projecten /

Data-analyse zorgt voor efficiënte verbetering luchtbehandelingskasten Schiphol

Luchthaven Schiphol in Amsterdam zet zich in voor een prettig ontvangst en verblijf van duizenden reizigers per dag en heeft de ambitie om werelds meest duurzame luchthaven te worden . Dit stelt hoge eisen aan de installaties die de ruimten verwarmen, koelen, de lucht schoon houden en daarmee een aangenaam binnenklimaat creëren. Schiphol wil dat op een efficiënte en duurzame wijze blijven doen en werkt daarin samen met DWA om het functioneren van de installaties te monitoren en te verbeteren met behulp van machine learning.

Slimme monitoring

Om op een efficiënte en duurzame wijze een aangenaam binnenklimaat te creëren, is het noodzakelijk om het functioneren van de installaties en het energiegebruik te monitoren. DWA bewaakt al meer dan tien jaar de energiecentrales van de pieren. Deze centrales, die de benodigde warmte en koude op Schiphol leveren, werken met ondergrondse opslag van warmte en koude, warmtepompen en voorzieningen om ’s winters koude uit de buitenlucht te oogsten. Schiphol bespaart hiermee circa 50% fossiele brandstof in vergelijking met conventionele installaties.

Door deze beschikbare data te combineren met diepgaande kennis van de installaties, werd een slimmere en doeltreffende bewaking mogelijk. Dit gaat verder dan het volgen van temperaturen of het maken van trendlijnen voor een energieverbruik. Voor het bewaken van het technisch en energetisch functioneren van de warmte/koude-centrales hebben DWA en Schiphol een groot aantal regels en berekeningen geïmplementeerd in het softwarepakket, zodat de analyse volautomatisch verloopt en eventuele afwijkingen automatisch worden gemeld. Deze rule-based analyse vereist een goed inzicht in de fysische processen. De methode werkt alleen doelmatig als de inzichten worden vertaald in uitgekiende regels waarmee het verschil tussen ‘goed’ en ‘niet goed’ functioneren kan worden onderscheiden.

Van rule-based naar data-based

Sinds een aantal jaren werkt DWA aan nieuwe analysetechnieken, gebaseerd op artificial intelligence en machine learning. DWA voerde met Schiphol een pilot uit met behulp van machine learning. Schiphol heeft in het hele terminalgebied circa 600 luchtbehandelingskasten staan. Het is praktisch onhaalbaar en kostbaar om die elk individueel op basis van rule-based technieken te monitoren. Algoritmes op basis van machine learning bleken hier echter wél heel behulpzaam te zijn.

De pilot bestond uit het trainen van een algoritme om een bepaald type luchtbehandelingskast te analyseren. In zo’n luchtbehandelingskast vinden een groot aantal processen plaats: verse buitenlucht aanzuigen, filteren, eventueel mengen met retourlucht, verwarmen of koelen, en transporteren naar de afnemers. De besturing is complex. Er wordt geregeld op CO2-gehalte in afnamegebied. Hoe meer personen, hoe meer CO2-productie, hoe meer ventilatielucht en omgekeerd.

Tegelijkertijd moet de ventilatielucht ervoor zorgen dat de ruimten op de gewenste temperatuur blijven door warme of juist gekoelde lucht in te blazen. De temperatuur en het debiet van de ventilatielucht worden derhalve ook gedicteerd door de ruimteregeling.

Trainen om tot betrouwbare voorspellingen te komen

Op de E-pier zijn in deze pilot zeven luchtbehandelingskasten van hetzelfde type geanalyseerd. Het machine learning algoritme leerde hoe de luchtbehandelingskast zich gedraagt aan de hand van de historische data van één luchtbehandelingskast. De kwaliteit van deze data is uiteraard van groot belang. Vervolgens werden de overige luchtbehandelingskasten, waarvan ook de historische data beschikbaar was, geanalyseerd met het getrainde model. Hieruit kwamen ‘rapportcijfers’ die aangeven of het feitelijke gedrag en het voorspelde gedrag met elkaar overeenkomen.

De pilot leverde heel bruikbare resultaten. Met name voor één luchtbehandelingskast waar de luchttoevoer afwijkend gedrag leek te vertonen. Op grond van de analyse is de betreffende luchtbehandelingskast in het veld opgezocht en geïnspecteerd. Hieruit bleek dat er inderdaad met de aanvoer van verse lucht problemen waren, doordat een andere component in het luchttoevoerkanaal (die niets met de luchtbehandelingskast te maken heeft), niet goed werd aangestuurd. De omvang van deze pilot was beperkt, maar het toont aan dat op deze manier afwijkingen in luchtbehandelingskasten efficiënt kunnen worden opgespoord en verholpen.

Het vinden van het onvindbare

Het interessante is dat deze afwijkingen met traditionele inspecties niet te vinden is, maar door data-analyse aan het licht komt. Het laat zien dat machine learning een krachtig hulpmiddel is om het functioneren van installaties te bewaken. Overigens betekent dit niet dat rule-based analyse ouderwets is. Machine learning is een toevoeging aan het arsenaal van analysetools waar DWA monitoring & Analytics over beschikt.

In vervolg op de pilot doen Schiphol en DWA momenteel een Proof of Concept waarin de relatie wordt onderzocht tussen passagiersstromen in een pier en het energieverbruik en de aansturing van de klimaatinstallaties. Uit vluchtinformatie kunnen passagiersstromen in een pier voorspeld gaan worden. Die informatie wil Schiphol gebruiken om klimaatinstallaties nog slimmer en energiezuiniger aan te sturen.

Verder praten over dit project?

DWA heeft ruime ervaring met alle aspecten van Monitoring & Analytics met machine learning.

Neem contact op met Kees Wisse voor meer informatie
Contact Kees
Contact Kees
Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Uitgelichte markten

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.