Ingenieurs- en adviesbureaus werken samen voor efficiëntere BENG-regelgeving

Samen met zestien ingenieurs- en adviesbureaus en NLingenieurs slaan wij de handen ineen voor het versnellen van de transitie naar duurzame- en energiezuinige nieuwbouw. Met het resultaat zijn wij heel erg blij: twee belangrijke aanpassingen voor de BENG (Bijna Energieneutraal Bouwen)-regelgeving zijn in behandeling genomen door de programmaraad. Hiermee versnellen we duurzaam bouwen en krijgen duurzame innovaties meer kans. Daarnaast bespaart het tijd en onnodig papierwerk.

Met de deelnemende bureaus en brancheorganisatie NLingenieurs brachten we de ervaringen van twaalf maanden BENG-methodiek bijeen en zijn hierover in gesprek gegaan met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en Programmaraad Herziening Stelsel Energieprestatie (PHSE).

De Programmaraad van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) gaat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de Bijna Energieneutraal Bouwen (BENG)-regelgeving aanpassen. Zo is het straks niet meer nodig om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een kwaliteitsverklaring voor nieuwe installaties toe te voegen. Daarnaast hoeven ingenieurs niet meer voor alle appartementen in één woongebouw een berekening voor een energielabel te maken om een omgevingsvergunning te krijgen. Een flinke besparing van tijd en zinloos werk en bovenal krijgt innovatie meer kans. Lees ook het artikel op Cobouw ‘Aanpassingen in BENG-systeem door kritiek ingenieurs’.

Kwaliteitsverklaring pas nodig na oplevering

Het eerste voorstel wil de procedure voor toepassing van externe warmtelevering in de BENG beter werkbaar maken in het traject van de bouwaanvraag. Door de verplichting voor het aanleveren van een door Bureau CRG goedgekeurde kwaliteitsverklaring te verschuiven naar de oplevering krijgt de ontwikkeling van warmtenetten en gebieds-wko’s meer ruimte. Het eerste voorstel heeft geleid tot een aanpassing in de regelgeving die al per 1 juli 2023 van kracht wordt. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning volstaat voortaan een onderbouwing van de rekenwaardes voor externe warmtelevering, ter beoordeling van de gemeente. De kwaliteitsverklaring is pas noodzakelijk bij de oplevering.

Doorrekenen per complex niet meer nodig bij koudelevering

Het tweede voorstel betreft de verplichting om alle appartementen in een appartementengebouw al voor de indiening van een omgevingsvergunning individueel door te rekenen. De spreiding in de uitkomst is klein en staat in geen verhouding tot de uren die in de rekentijd gaan zitten. Het ministerie is akkoord met het voorstel voor zover een appartementengebouw wordt voorzien van koeling. In gebouwen zonder koeling blijft het noodzakelijk om per appartement te rekenen aan de temperatuuroverschrijding. De implementatie laat nog even op zich wachten, onder andere vanwege noodzakelijke aanpassingen aan de software. De verwachting is dat deze wijziging per 1 juli 2024 wordt ingevoerd.

Stefan Hulsbosch DWA

Stefan Hulsbosch, adviseur bouwfysica en BENG

“Ons doel was vanaf het begin om vanuit gezamenlijkheid en een positieve insteek verbeteringen aan te dragen voor de BENG-methodiek. Sinds de invoering van de NTA 8800 en de bijbehorende ISSO-publicaties op 1 januari 2021 begonnen een aantal van die regels namelijk te knellen. Kritiekpunten op de BENG zijn er genoeg. Ook DWA heeft dit ervaren. We steunen het doel van de BENG van harte, namelijk het terugdringen van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Maar de route is niet altijd praktisch. Sommige verplichte stappen zijn tijdrovend en lijken weinig bij te dragen aan het doel: duurzaam bouwen. Andere regels werpen drempels op voor innovaties die nu juist hard nodig zijn. We zijn heel blij met dit resultaat.”

Over het initiatief

De deelnemende bureaus zijn: ABT, Arup, Buro Bouwfysica, Cauberg Huygen, DGMR, Hiensch Engineering, Huygen, LBP|Sight, Merosch, Nelissen Ingenieursbureau, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Peutz, RHDHV, Techniplan Adviseurs, TRAJECT, Visietech en DWA. Onder de vlag van NLingenieurs heeft de groep vertegenwoordigers gekregen bij de Programmaraad Stelsel EPG en bij de Projectgroep NTA 8800.

Na dit eerste succes blijft de samenwerking staan. Wij nodigen andere bureaus uit om zich bij ons aan te sluiten om te werken naar een BENG-systeem dat bijdraagt aan de noodzakelijke energiebesparing in de gebouwde omgeving. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Stefan Hulsbosch of op onze webpagina over BENG.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.