Warmteconvenant getekend, Stadsbatterij in werking gesteld

DWA: bijdrage in het programma EnergieRijk Den Haag

Tijdens een feestelijke viering in aanwezigheid van demissionair staatssecretaris Heijnen, gedeputeerde Rijkaart en wethouder Kapteijns van Den Haag zijn op 24 oktober het Warmteconvenant met Eneco getekend en is de Stadsbatterij in werking gesteld.

Op 24 oktober ondertekenden meerdere grote (semi-)publieke en private vastgoedeigenaren met Eneco een samenwerkingsovereenkomst om samen het warmtenet in het centrumgebied van Den Haag verder te verduurzamen.

Met een videoboodschap van minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en in aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijen, gedeputeerde Rijkaart van de provincie Zuid-Holland en wethouder Kapteijns van de gemeente Den Haag zal ook de Stadsbatterij in werking worden gesteld. Met de Stadsbatterij kan ervaring worden opgedaan met het gebruik van accu’s om zo het overvolle elektriciteitsnet in stedelijk gebied te ontlasten.

Foto van

Warmteconvenant: samenwerken om verduurzaming mogelijk te maken

Met het ondertekenen van het Warmteconvenant zetten Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, BAM, Unie van Waterschappen, Nationale Politie, en Haaglanden Medisch Centrum samen met Eneco een volgende stap op de weg om het stadsverwarmingsnet in Den Haag verder te verduurzamen. Zij zullen kennis over verduurzamingsmaatregelen en initiatieven gaan uitwisselen en concrete maatregelen nemen, zoals het testen van de impact van temperatuurverlaging bij alle gebouwen van de partners. Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat ook met een lagere aanvoertemperatuur van het stadsverwarmingsnet de gebruikers een comfortabele werkplek blijven ervaren, met minder energiegebruik en minder CO2-uitstoot tot gevolg.

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten:
“Met het tekenen van dit warmteconvenant bereiken we een nieuwe mijlpaal. Hierdoor kunnen we samen een volgende stap zetten naar een verdere verduurzaming van het stadsverwarmingsnet in Den Haag.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen:
“We weten allemaal dat we werk moeten maken van de energietransitie. Het is daarin belangrijk dat we als Rijk in de praktijk brengen wat wij van anderen verlangen. Met dit Warmteconvenant werken we aan de verduurzaming van onze overheidsgebouwen. Dat brengt ons weer een stap dichterbij om in 2030 een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben.”

Elektriciteitsnet ontlasten met de Stadsbatterij

Als gevolg van de verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving is krapte ontstaan op het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk dat kennis wordt opgedaan met het opslaan en onttrekken van elektriciteit met behulp van batterijen. Met de Stadsbatterij kan duurzame energie worden gebruikt op andere momenten dan deze worden opgewekt, kan elektriciteit worden geladen wanneer deze ruim – dus goedkoop – voorhanden is, bijvoorbeeld bij veel wind of overvloedige zonneschijn. Daarnaast worden pieken en dalen in het lokale elektriciteitsnet met de Stadsbatterij opgevangen en wordt het net daarmee ontlast. En op de wat langere termijn zouden batterijen zoals de Stadsbatterij ingezet kunnen worden in zogenaamde Smart Grids.

Met de ingebruikname van de Stadsbatterij wordt ervaring opgedaan met energieopslag in de stad. De batterij is geplaatst in de onderdoorgang van Rijnstraat 8 en verzorgt (deels) de elektriciteitsvoorziening van het kantoorgebouw van het Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken en COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek.

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten:
“De Stadsbatterij stelt ons in staat om in het centrum van onze hofstad te leren hoe deze manier van energie opslaan precies werkt voor het gebruik in ons vastgoed.”

De Stadsbatterij is een initiatief van EnergieRijk Den Haag en is tot stand gekomen met medewerking van Ateps, BAM, Invesis, Troef Energy en het Rijksvastgoedbedrijf.

Rik Altena, senior adviseur bij DWA en EnergieRijk Den Haag: “Het Convenant en de Stadsbatterij zijn twee grote stappen vooruit in de verduurzaming van Den Haag. Heel trots om sinds 2020 onderdeel te zijn van het programma EnergieRijk Den Haag. Al jaren werken Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Den Haag, provincie Zuid Holland en het consortium Motion2040+, bestaande uit Adviesbureau DWA, Rebel, TwynstraGudde en Witteveen+Bos, samen om vóór 2040 ruim 30 overheidsgebouwen energieneutraal te maken. Het programma gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij herhaalbaarheid en schaalbaarheid centraal staan. Verder worden er  leerlessen via handreikingen en leergangen gedeeld.”

Foto van

Koppeling tussen twee rijksgebouwen zorgt voor energie-uitwisseling

Er is in 2023 ook nog een andere concrete stap gezet met een wko-koppeling tussen twee rijksgebouwen waarmee Bezuidenhoutseweg B20 duurzame koude krijgt om te koelen en B30 de bruikbare warmte laadt in haar warmte- en koudeopslag (wko) in de bodem. Koude gaat heen, warmte weer terug. De gebouwen op de Bezuidenhoutseweg B20 en B30 zijn nu energiezuiniger door energie te delen en gebruiken schone energiebronnen, besparen geld en we leren van de samenwerking.

Lees hier meer informatie over wat er komt kijken bij de warmtetransitie en warmtenetten.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.