Slimme gebouwen /

CRREM: tool voor klimaatneutraal vastgoed 

CRREM, voluit Carbon Risk Real Estate Monitor, is een methode om het energiegebruik en de CO₂-emissie van vastgoed te berekenen. Het is een effectief hulpmiddel voor vastgoedeigenaren om de klimaatdoelen voor 2050 te behalen. CRREM is als EU-project gestart door enkele beleggingsfondsen.

CRREM, voluit Carbon Risk Real Estate Monitor, is een methode om het energiegebruik en de CO₂-emissie van vastgoed te berekenen. Het is een effectief hulpmiddel voor vastgoedeigenaren om de klimaatdoelen voor 2050 te behalen. CRREM is als EU-project gestart door enkele beleggingsfondsen.

CRREM in het kort:

 • CRREM monitort of een gebouw naar verwachting voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen tot 2050.
 • De methode is internationaal gericht op het doel Paris Proof en vertoont overeenkomsten en verschillen met de WEii.
 • De uitkomsten van CRREM kunnen concrete handvatten bieden tot concrete verduurzaming van gebouwen.
 • CRREM biedt zekerheid en kansen in de vastgoedmarkt.

Wat is CRREM?

CRREM vergelijkt het energiegebruik en de CO₂-uitstoot van gebouwen met vooraf uitgestippelde trajecten voor commercieel vastgoed. Deze zogeheten ‘pathways’ leiden via gebruiks- en uitstoothoeveelheden per vierkante meter per jaar naar het klimaatneutrale einddoel in 2050. Wanneer de berekende waarden op de tijdlijn overeenkomen met de doelstellingen, is een gebouw voldoende duurzaam. Liggen de berekende waarden hoger, dan is een gebouw ‘stranded’. Een stranded asset is vastgoed dat niet aan de energie-eisen voldoet en daardoor een minder interessante investering is voor verhuurders.

 

Inzicht in energieverbruik en uitstoot

De uitkomsten van CRREM worden weergegeven in kilowattuur en in kilogram CO₂ per vierkante meter. Vastgoedeigenaren en -investeerders kunnen aan de hand daarvan bepalen hoe het energieverbruik en de uitstoot van CO₂ ervoor staan ten opzichte van de klimaatdoelstellingen voor 2050. De uitkomsten kun je beïnvloeden door de verbruiksgegevens aan te passen aan de toekomstverwachting. Bijvoorbeeld door eerder het licht uit te laten gaan of de verwarming een graad lager te zetten.

DWA helpt u bij het monitoren van uw vastgoed

DWA helpt u bij het monitoren van uw vastgoed

Als pioniers in slimme gebouwen benutten we geavanceerde gebouwautomatisering om gebouwen efficiënter, comfortabeler en slimmer te maken. Door sensoren verzamelde data, gecombineerd met onze expertise, optimaliseren we gebouwprestaties voor maximaal comfort met minimaal energieverbruik. Onze methoden omvatten monitoring, simulatie en het Bright-building platform, waarmee we gebouwen verduurzamen en verbeteren.

CRREM, Paris Proof en WEii: de verschillen

Een Paris Proof gebouw is een zeer energiezuinig gebouw, dat aansluit bij de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Om te weten of het gebouw voldoet aan de Paris Proof-voorwaarden, kun je in Nederland de rekenmethodiek WEii inzetten. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator. De Weii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw.

Net als de WEii is CRREM gericht op energiebesparing in gebouwen met als doel de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen. Toch zijn er verschillen tussen de WEii en CRREM. Zo is CRREM een EU-initiatief gericht op commercieel vastgoed. De WEii kijkt breder naar alle gebouwtypen, maar is alleen bedoeld voor de Nederlandse markt. Een ander verschil is dat CRREM vooral focust op het terugbrengen van de uitstoot, terwijl de WEii meer is gericht op duurzaam energiegebruik.

CRREM en WEii zijn beide initiatieven die sturen op forse energiebesparing in gebouwen om binnen de klimaatdoelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te zijn en blijven. De Dutch Green Building Council (DGBC) publiceerde een whitepaper over de verschillen en overeenkomsten van CRREM en Paris Proof.

Zo helpt CRREM met verduurzaming van vastgoed

CRREM biedt vastgoedeigenaren en -beheerders concrete hulp om gebouwen te verduurzamen. Het helpt ‘stranded assets’ te voorkomen. Uit de CRREM-berekening wordt duidelijk wat het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van een gebouw zijn. Er worden verschillende factoren meegenomen, zoals:

 • Het elektriciteitsverbruik.
 • Het gasverbruik.
 • Het gebruik van externe warmte, zoals een warmtenet.
 • De opwek van duurzame energie uit zonnepanelen.

In de calculaties kan rekening gehouden worden met geplande en doorgevoerde verbeteringen. Betere isolatie en energiezuinige installaties bijvoorbeeld zorgen voor betere CRREM-scores. Om de toekomstige scores daadwerkelijk te behalen, is het overigens niet voldoende om installaties en materialen aan te passen. Ook de manier waarop gebruikers met energie omgaan moet worden meegenomen in het duurzaamheidsbeleid.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
Markten*
 
 
 
 
 

De voordelen van CRREM

Het is niet verplicht om vastgoed te monitoren via CRREM. Ook zijn er geen consequenties verbonden aan de uitkomsten. Maar het levert wel een richtlijn op om vastgoed zo duurzaam mogelijk te maken, ook in het gebruik. Het volgen van CRREM pathways heeft meerdere voordelen:

 • Meer inzicht in de energieprestaties en bijbehorende financiële risico’s.
 • Meer zicht op duurzaamheidsinvesteringen.
 • Een extra bewijs van duurzaamheid, boven op o.a. de GRESB-benchmark, het BREEAM-keurmerk en WEii.
 • Voorkomt stranded assets.
 • Meer zekerheid van een toekomstbestendige vastgoedportefeuille.
 • Mogelijkheid om gericht te investeren in vastgoed dat zijn waarde behoudt, ondanks strengere milieu-eisen.
 • Vastgoed wordt aantrekkelijker voor huurders.

Tool voor CRREM-rapportage

De CREMM Risk Assessment Tool maakt het mogelijk de CO2-risico’s van je vastgoedportfolio te berekenen.

Verduurzamen met CRREM in de praktijk

Voor investeringsfonds CBRE ontwierp DWA een concrete routekaart naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050. Met als tussentijdse doelen aardgasvrij in 2030 en Paris Proof in 2040. De pathways van CRREM liggen aan de basis van de routekaart. Onze specialisten standaardiseerden de maatregelen die daaruit voortvloeiden voor clusters van gebouwen van CBRE. Het resultaat: een overzichtelijk, beheersbaar stappenplan voor onderhoud en een flexibele planning om alle doelen te behalen.

DWA helpt je bij verduurzaming van gebouwen

De adviseurs van DWA zijn sterk in het vertalen van de CRREM-uitkomsten naar concrete verduurzaming van de vastgoedportefeuille.

Neem voor meer informatie contact op net Rianne Raat
Contact Rianne
Contact Rianne

Wij maken duurzaamheid werkend

Urgente vragen, duurzaam opgelost, vanuit expertise.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet
Project

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet

Dankzij samenwerking tussen Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent, AKD, Triple P en DWA levert de corporatie betaalbare warmte binnen de Warmtewet en investeert ze in duurzame energie.

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn
Project

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn

Voetbalvereniging Hellendoorn kiest voor duurzame renovatie en ontvangt een ‘Duurzaam Compliment’ en wint tweede prijs bij Sportaccommodatie van het jaar 2023

Groene Hart Ziekenhuis
Project

Groene Hart Ziekenhuis

Het GHZ werkt samen met DWA om hun technische installaties te optimaliseren. Hergebruik van restwarmte resulteert in energiebesparing. In 2022 bespaarde het GHZ zo’n 130.000 m³ gas.

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
Markten*