Verduurzamen vastgoed /

Verduurzaming vastgoed: naar een toekomstbestendig portfolio

Verduurzaming van vastgoed is het toekomstbestendig maken van gebouwen op het gebied van energie-efficiëntie, circulariteit, omgevingsimpact, aardgasgebruik en klimaatadaptatie. Het voldoet daarmee aan de huidige én aankomende wetgeving en houdt vastgoed waardevast. Lees alles over het verduurzamen van vastgoed.

Verduurzaming van vastgoed is het toekomstbestendig maken van gebouwen op het gebied van energie-efficiëntie, circulariteit, omgevingsimpact, aardgasgebruik en klimaatadaptatie. Het voldoet daarmee aan de huidige én aankomende wetgeving en houdt vastgoed waardevast. Lees alles over het verduurzamen van vastgoed.

Verduurzaming vastgoed in het kort:

 • Duurzaam vastgoed is aardgasloos, energie-efficiënt, circulair, Paris Proof en klimaatadaptief.
 • Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten en voorkomt ‘stranded assets’.
 • De verduurzaming van je vastgoed doe je in 5 stappen.
 • Diverse tools helpen je bepalen in hoeverre je vastgoed duurzaam is.

Verduurzaming vastgoed: een toekomstbestendig portefeuille

Verduurzaming van vastgoed betekent dat je portefeuille toekomstbestendig is. Dat wil zeggen dat het voldoet aan (aankomende) wet- en regelgeving op het gebied van energiezuinigheid, circulariteit, impact op de omgeving en klimaatadaptatie. Duurzaam vastgoed is Paris Proof, aardgasloos en waardevast.

De belangrijkste redenen om vastgoed te verduurzamen

 • Voorkomen van ‘stranded assets’
  Vastgoed dat niet duurzaam is, zal niet aan de steeds strengere wet- en regelgeving kunnen voldoen. Het zal in waarde dalen of zijn waarde zelfs geheel verliezen. Met vastgoedverduurzaming voorkom je zulke ‘stranded assets’.
 • Ambitie
  In 2050 moet de gebouwde omgeving in Nederland Paris Proof zijn en bovendien aardgasloos. Het getuigt van ambitie om voor die datum al te voldoen aan die eisen. Bovendien heeft duurzaam vastgoed een hogere aantrekkingswaarde op investeerders, verhuurders en gebouwgebruikers.
 • Kostenbesparing
  Een investering in een duurzaam pand betaalt zich doorgaans uit, dankzij aanzienlijk lagere energiekosten.
 • Wet- en regelgeving
  Verduurzaming helpt te voldoen aan (Europese) wetgeving, zoals:

  • De EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn): via een verplichte vierjaarlijkse EED-audit moeten ondernemingen inzicht geven in hun energieverbruik
  • De EPBD III en IV (Europese Energy Performance of Buildings Directive): utiliteitsgebouwen die beschikken over een verwarmings- of airco-installatie vanaf 290 kW moeten vanaf eind 2025 voorzien zijn van GACS.
  • De BENG-eisen: alle nieuwbouw moet voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.
DWA helpt Universiteit Utrecht om vastgoed slimmer te maken

DWA helpt Universiteit Utrecht om vastgoed slimmer te maken

DWA ontwikkelt voor Universiteit Utrecht een toekomstbestendige strategie om met smart building-technologieën de vastgoedprestaties te verbeteren. Focus ligt op energie, ruimte-efficiëntie, onderhoud en een gezond binnenklimaat, met duurzaamheid en gebruikerservaring als speerpunten.

In 5 stappen naar duurzaam vastgoed

#1 Bepaal je ambitie
Waar wil je met het complete gebouwenportfolio naar toe? Is het doel aardgasloos, of streef je de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na? Of is voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving je voornaamste doel? Dat leg je vast in de ambitiebepaling, waarin je ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijd meeneemt.

#2 Vertaal de overkoepelende ambitie naar de individuele panden
Als je de rode lijn in kaart hebt, is het tijd om te kijken hoe je dat toepast op elk individueel pand binnen de portefeuille. Maak slimme keuzes op welk moment je verduurzamingsmaatregelen in het vastgoed neemt. Van belang zijn onder meer:

 • Leeftijd van het pand
 • Staat van onderhoud en hoe ziet het meerjarige onderhoudsplan eruit?
 • Wat gebeurt er in de omgeving, zoals de aanleg van een warmtenet (uitgaande van het wijkuitvoeringsplan)?

 

#3 Ontwerpfase
In de ontwerpfase kijk je concreet wat er precies moet gebeuren per pand om de duurzaamheidsambities te behalen. Vaak wordt er ook een programma van eisen opgesteld. Denk aan vervanging van gebouwinstallaties, isolatiemaatregelen of aansluiten op een collectieve energievoorziening.

#4 Realisatie
Het verduurzamen van vastgoed doe je doorgaans niet zelf, daar komen uitvoerders bij kijken. DWA kan helpen bij de aanbestedingen en controleert tijdens de uitvoering of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en prestatieafspraken (commissioning).

#5 Monitoring
Met monitoring, bijvoorbeeld via het Paris Proof dashboard, krijg je inzicht of je jouw duurzaamheidsdoelen hebt behaald. En zo niet, wat er nog gedaan moet worden om dat wél te bereiken. Monitoring helpt bovendien bij het verder optimaliseren van gebouwen. Want ook al is de ambitie bereikt, er kunnen toch nog mogelijkheden zijn om nog efficiënter met energie om te gaan.

Verduurzaming vastgoed: dit levert het op

 • Concrete tijdslijn: aan je ambities (bijvoorbeeld: een compleet Paris Proof-vastgoedportefeuille in 2050) hang je tussentijdse doelen. Deze piketpaaltjes vormen samen een concreet tijdspad van wat je wanneer gerealiseerd wilt hebben als het om verduurzaming van je vastgoed gaat. Het geeft duidelijkheid voor je begroting en financiering.
 • Goodwill: met duurzaam vastgoed draag je bij aan de grote maatschappelijke doelen van Nederland, zoals de energietransitie. Vastgoedbeleggers eisen bovendien steeds vaker dat hun beleggingen groen zijn.
 • Zichtbaarheid: duurzaam vastgoed straalt positief af op het imago van de vastgoedbeheerder.
 • Waardevast: duurzaam vastgoed heeft een hogere verkoopwaarde in de toekomst.
Paris-proof vastgoed

Paris-proof vastgoed

DWA integreert Digital Twins voor ontwerp en beheer, verbetert prestatievoorspellingen door kalibratie met echte gebouwen. Dit digitale proces ondersteunt beslissingen over energie, ruimte, comfort, gezondheid en kosten. Met toestemming analyseert DWA hoofdmeterdata via een algoritme voor Paris Proof certificering, zichtbaar in het dashboard, waarmee stakeholders gebouwprestaties kunnen inzien en duurzaamheid kunnen realiseren.

Hulpmiddelen bij het verduurzamen van je vastgoed

Verschillende tools en hulpmiddelen meten in hoeverre je vastgoed duurzaam is, zoals:

 • WEii – hoe energie-efficiënt een gebouw werkelijk is, kun je per gebouwtype aangeven door middel van een WEii-klasse.
 • EnergielabelsEnergielabels helpen bepalen hoe energiezuinig gebouwen zijn. In tegenstelling tot de WEii geeft een energielabel alleen uitsluitsel over het potentiële energieverbruik.
 • CRREM – met de CRREM-tool (Carbon Risk Real Estate Monitor) bepaal je als commercieel vastgoedbeheerder of je nog op schema ligt om de CO2-uitstooteisen van 2050 te behalen.
 • Paris Proof dashboard – dit dashboard van DWA geeft inzicht in het werkelijke gebruik van gebouwen. Het Paris Proof dashboard toont hoeveel energie je al bespaart én wat er nog mist om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.
 • EED-audit – verplicht vierjaarlijks onderzoek dat ondernemingen inzicht geeft in hun energieverbruik.
 • Energiesimulatie in combinatie met kostencalculator – DWA heeft gespecialiseerde energiesimulatiesoftware. Daarmee bereken je eenvoudig het energiegebruik en kun je slim duurzame maatregelen bepalen.

verduurzamen in de praktijk: projecten

Stadhuis Utrecht: duurzaam gemeentelijk vastgoed
Het Stadhuis in Utrecht is onlangs ingrijpend verbouwd met duurzame ambities. Het monumentale pand moest weer voldoen aan de eisen van deze tijd, esthetisch én energetisch. DWA adviseerde de gemeente over de energiebesparingsmaatregelen. Het Stadhuis wordt gezien als inspiratie voor duurzaam gemeentelijk vastgoed.

Gemeente Eindhoven: van G naar A+++
De Gemeente Eindhoven wil in 2025 uitstootvrij opereren. In 2017 startte de stad daarom met het programma Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen (SVGG) rondom het Stadhuisplein. Het Stadhuis en de Stadhuistoren zijn inmiddels volledig van het aardgas af en van energielabel G naar A+++ gegaan. DWA droeg hieraan bij, als onderdeel van het conglomeraat !mpuls.

Universiteit Utrecht: 80 slimme gebouwen
De Universiteit Utrecht (UU) wilde graag haar vastgoedportefeuille verslimmen. DWA ontwikkelde de strategie om de gebouwprestaties te verbeteren. Inmiddels wordt het energieverbruik, ruimtegebruik, onderhoud en binnenklimaat met smart building-technologieën voor 80 gebouwen gemonitord.

DWA helpt je verduurzamen

Of je nu een commercieel, gemeentelijk of maatschappelijk vastgoedportfolio beheert, DWA helpt je graag op weg met je verduurzamingsplannen. Van ambitiebepaling tot uitvoeringsbegeleiding en monitoring.

Neem contact op met Jan-Peter Pols
Contact Jan-Peter
Contact Jan-Peter

Wij maken duurzaamheid werkend

Urgente vragen, duurzaam opgelost, vanuit expertise.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet
Project

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet

Dankzij samenwerking tussen Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent, AKD, Triple P en DWA levert de corporatie betaalbare warmte binnen de Warmtewet en investeert ze in duurzame energie.

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn
Project

Duurzame renovatie clubgebouw v.v. Hellendoorn

Voetbalvereniging Hellendoorn kiest voor duurzame renovatie en ontvangt een ‘Duurzaam Compliment’ en wint tweede prijs bij Sportaccommodatie van het jaar 2023

Groene Hart Ziekenhuis
Project

Groene Hart Ziekenhuis

Het GHZ werkt samen met DWA om hun technische installaties te optimaliseren. Hergebruik van restwarmte resulteert in energiebesparing. In 2022 bespaarde het GHZ zo’n 130.000 m³ gas.

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
Markten*