Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Een nieuwe wijk bouwen, een gebied verduurzamen of een energieneutraal bedrijventerrein ontwikkelen? Dat biedt je de unieke kans om met een integrale bril naar de opgave te kijken om een toekomstbestendig gebied op te bouwen. Een wijk, gebied of terrein dat niet alleen mooi oogt, maar ook oplossingen biedt voor de duurzame uitdagingen van nu en straks. Met een aardgasvrij, slim energiesysteem, maatregelen tegen de risico’s van hitte en droogte, ruimte voor de natuur, watervoorzieningen en voorsorterend op de problematiek van netcongestie.

Een nieuwe wijk bouwen, een gebied verduurzamen of een energieneutraal bedrijventerrein ontwikkelen? Dat biedt je de unieke kans om met een integrale bril naar de opgave te kijken om een toekomstbestendig gebied op te bouwen. Een wijk, gebied of terrein dat niet alleen mooi oogt, maar ook oplossingen biedt voor de duurzame uitdagingen van nu en straks. Met een aardgasvrij, slim energiesysteem, maatregelen tegen de risico’s van hitte en droogte, ruimte voor de natuur, watervoorzieningen en voorsorterend op de problematiek van netcongestie.

Toekomstbestendig, leefbaar en betaalbaar

DWA adviseert vanaf de eerste ambitiebepaling over nieuwe gebiedsontwikkelingen en verwerkt kennis en expertise in een integraal plan, al voordat de stedenbouwkundige planners en architecten aan de slag gaan. Een plan waarin over alles is nagedacht en alles klopt. Van het ontwerp van de woningen, tot het energiesysteem en tot de inrichting van de openbare ruimte. Alles werkt integraal met elkaar. We richten gebieden in die klaar zijn voor de toekomst. Waar het prettig wonen en werken is.

De ideale wijk

Onze ideale wijk? Dat is een wijk bijvoorbeeld met een warmtenet op een lokale bron, met een energiesysteem dat ontworpen is op een lage energie- en koelingsvraag. Door het systeem slim aan te sturen en warmte op te slaan, kan het op piektijden in de stroomvraag overschakelen op warmte uit de buffer. Daarmee voorkomen we netcongestie. Onze ideale wijk kent veel natuurgroen, geveltuinen, daktuinen en groene daken. Daarmee zorgen we voor verkoeling, wateropvang, biodiversiteit en leefbaarheid. Een wijk waar hemelwater wordt opgevangen voor gebruik bij het doorspoelen van toiletten, zodat het drinkwatergebruik beperkt blijft. Bij hoosbuien leiden we het water naar plekken waar het langzaam weg kan zakken. We combineren onze aanpak van proces -en programmamanagement met kennis van bouwfysica, installatietechniek, circulair bouwen en klimaatadaptatie.

Hoe bereiken we dat?

Onze technische, juridische én organisatorische dienstverlening maakt onze aanpak bij gebiedsontwikkeling uniek:

  • We beginnen met een visieontwikkeling. Met onze technische en inhoudelijke kennis en vullen we de hoogste ambities in op het gebied van duurzaamheid.
  • We werken die uit in een integraal ontwerp, met aandacht voor installatieadvies, bouwfysica, circulair en klimaatadaptief bouwen en aandacht voor het voorkomen van netcongestie.
  • We passen Building Blocks toe; digitale beschrijvingen van de bouwfysische en technische randvoorwaarden voor de gekozen variant. Met deze hapklare ontwerp-blokken standaardiseren we de aanpak en gieten die in concepten. Dat leidt tot behoorlijke efficiencywinst.
  • Je kunt rekenen op een businesscase met een realistisch uitvoeringsplan.
  • Onze juristen beschikken over de kennis om te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Omgevingswet, Energiewet, Warmtewet (Wet collectieve warmte, Wcw) en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).
  • We nemen het voortouw bij de aanbestedingen en onze juristen stellen contracten op die borg staan voor duurzaam, kostenefficiënt en kwalitatief resultaat.
  • Als er al plannen klaar liggen voor de gebiedsontwikkeling, voeren we quick scans uit om te checken of die voldoen aan de duurzame ambities en inpasbaar zijn.

Verder praten over gebiedsontwikkeling?

DWA heeft ruimte ervaring met het realiseren van integrale duurzame gebiedsontwikkeling, rekening houdende met een slim energiesysteem, maatregelen tegen de risico’s van hitte en droogte, ruimte voor de natuur, circulaire watervoorzieningen en voorsorterend op de problematiek van netcongestie.

Neem contact op met René Jansen voor meer informatie
Contact René
Contact René
Duurzaam ondernemen in Nieuwkoop
Project

Duurzaam ondernemen in Nieuwkoop

DWA en de gemeente Nieuwkoop werkten samen aan een haalbaarheidsstudie, ontwierpen het energiesysteem en begeleidden de aanbesteding voor een nieuw aardgasvrij bedrijventerrein.

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.