Projecten /

Zandweerd gaat over op slim warmtenet met gezuiverd rioolwater als bron

Daar krijgen wij bij DWA nou energie van: het uitrollen van de energietransitie in wijken en gebieden. Zoals in Deventer, in de wijk Zandweerd. Dichtbij de IJssel, aan de rand van de stad, gaat een duurzaam warmtenet 2.000 nieuwe én bestaande woningen verwarmen. De warmte komt uit het rioolwater dat eerst door de lokale afvalwaterzuiveringsinstallatie is behandeld. In de nieuwe woningen waarderen individuele warmtepompen de temperatuur verder op. Voor de bestaande woningen gaan vier energiecentrales dat doen. DWA bedacht de slimme warmtevoorziening en het businessplan, begeleidt de uitvoering en legt de bewoners uit wat hen te wachten staat.

De gemeente Deventer is serieus bezig met de voorbereidingen op een aardgasvrije toekomst. Met de ontwikkeling in Zandweerd zet het daarmee een forse stap. De bestaande wijk Zandweerd en de nieuwbouwwijk die daarnaast verrijst – De Tuinen van Zandweerd – worden aangesloten op een nieuw warmtenet dat slim gebruik maakt van lokale restwarmte uit gezuiverd rioolwater. De RWZI van Waterschap Drents Overijsselse Delta loost nu het rioolwater direct na het zuiveringsproces in de IJssel. Straks gaat een warmtewisselaar daar eerst de restwarmte uit halen.

Foto van
Foto van

Unieke energiebron

Het gezuiverde water van gemiddeld zo’n 15 graden, gaat via een ondergronds netwerk van leidingen – een Zeer Lage Temperatuur (ZLT)-net – in eerste instantie naar de 151 nieuwe woningen. Deze krijgen elk een eigen warmtepomp die het aangevoerde water verder opwarmt om in de ruimteverwarming en warm water te voorzien. Het afgekoelde retourwater gaat vervolgens naar de IJssel. Erik van Mourik, conceptontwikkelaar duurzame energievoorziening bij DWA: “Zo realiseren we een aardgasvrije nieuwbouwwijk én zorgen we ervoor dat het oppervlaktewater van de IJssel minder opwarmt. De bewoners genieten van optimaal comfort, met duurzame verwarming. De woningen in de nieuwbouwwijk kunnen de ZLT-warmte in de zomer ook gebruiken voor koeling. Het is echt uniek wat we hier doen. Door op deze schaal een energievoorziening te ontwikkelen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Innovatie mogelijk maken binnen BENG

In de voorbereidingen zijn veel studies en metingen verricht. “We hebben bijvoorbeeld gekeken hoeveel warmte we uit het afvalwater kunnen onttrekken, wat er gebeurt als het vriest en hoe we de installaties moeten afstemmen op deze energiebron. Daarnaast hebben we openingen moeten vinden om het project volgens de nieuwe BENG-systematiek uit te kunnen voeren. Voor BENG is goed nagedacht over standaard energiesystemen, maar dit is natuurlijk iets heel nieuws. Met juristen, de gemeente en het ministerie hebben we daar oplossingen voor gevonden. Gelukkig maar, want dit is de toekomst van Nederland: innovatie in duurzaamheid. Daar moet je de markt mee op kunnen. En dat doen we nu ook. Zo werken we aan een vergelijkbaar concept voor een bedrijventerrein in Nieuwveen en een woonwijk in Harderwijk.” Rioolwater is een nieuwe energiebron met potentie om woningen aardgasvrij te maken. Dat is wat DWA aantoont in dit innovatieve project voor gebiedsverduurzaming.

Warmtecentrales maken bestaande wijk vrijwel aardgasvrij

De kranen staan inmiddels al te draaien in De Tuinen van Zandweerd, de buizen voor het warmtenet gaan nu de grond in. Nadat de nieuwbouwwoningen zijn aangesloten op het Slimme Warmtenet Zandweerd (SWZ), komt er een uitbreiding richting de bestaande wijk ernaast. In fases krijgen ook de 2.000 bestaande woningen een aansluiting. De drie woningcorporaties met veel bezit in de wijk, werken daaraan mee. Ze gaan een groot deel van de woningen de komende tijd duurzaam renoveren en met de aansluiting op het warmtenet worden ze bijna-aardgasvrij. Erik: “In de wijk Zandweerd komen vier warmtecentrales te staan. Hier waarderen grote warmtepompen het water centraal op naar 70°C om het vervolgens te verdelen over de nabijgelegen woningen. In de woningen zelf draagt een kleine warmtewisselaar de warmte over aan de cv-installatie. In de warmtecentrales staan nog wel gasketels, als back-up voor hele koude periodes of als er onverhoopt problemen zijn bij de waterzuiveringsinstallatie. Bewoners mogen uiteraard nooit in de kou komen te zitten. Daarbij zou bij een volledige aardgasvrije oplossing de betaalbaarheid voor de bewoners in het gedrang komen. Na de renovatie bespaart de wijk straks zo’n 80% op het normale gasgebruik.”

Foto van Erik van Mourik

“Na de renovatie bespaart de wijk straks zo’n 80% op het normale gasgebruik.“

Erik van Mourik
Adviseur - DWA

Laagdrempelig en betaalbaar

Om optimaal rendement te hebben van het nieuwe systeem, zullen veel woningen eerst nog wat aanpassingen moeten ondergaan. Zo zullen er grotere radiatoren nodig zijn en wellicht aanvullende isolatie. DWA zorgt ervoor dat de warmteleverancier bewoners gaat helpen om de benodigde maatregelen in kaart te brengen en deze laagdrempelig aan te bieden. “Ook stellen we als voorwaarde dat de bewoners niet meer gaan betalen aan energie dan ze nu doen. Belangrijk daarbij is dat we in dit project hebben afgedwongen dat de warmteprijs los komt te staan van de ontwikkeling van de gasprijs,” vertelt Erik. DWA werkte het ontwerp en de businesscase uit, stelde de contractstukken op en bereidde de vergunningen en aanbestedingen voor uitvoering en onderhoud voor. “Dat is wat ons een belangrijke speler maakt in deze markt. We zijn thuis in de techniek, maar ook in de financiële onderbouwing en de begeleiding van opdrachtgever en bewoners in het hele proces. Zo hebben we ook bij de informatiebijeenkomsten de nieuwe bewoners van De Tuinen van Zandweerd in begrijpelijke taal uitgelegd wat hen te wachten staat. Op die manier proberen we zo veel mogelijk bewoners aan te laten sluiten, want dat gaat op vrijwillige basis,” zegt Erik.

Het SWZ is een project van de gemeente Deventer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, Ieder1 en de Stichting Eigen Bouw. De Provincie ondersteunt het project. DWA adviseert en begeleidt de ontwikkeling van de duurzame warmtevoorziening.

Verder praten over dit project?

DWA heeft ruime ervaring met alle aspecten van gebiedsverduurzaming.

Neem contact op met Erik van Mourik voor meer informatie
Contact Erik
Contact Erik
Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Gebieden

Een duurzame gebiedsaanpak kenmerkt zich door evenwichtige belangenafweging. Met ruimte voor leefbaarheid, natuur, wonen en werken.

Gebieden

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Gebieden

Een duurzame gebiedsaanpak kenmerkt zich door evenwichtige belangenafweging. Met ruimte voor leefbaarheid, natuur, wonen en werken.

Gebieden

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.