Kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties

De praktijk laat zien dat de bouwkwaliteit vaak te wensen over laat. Mogelijke oorzaken zijn het ontbreken van kwaliteitsborging op projectniveau, kennishiaten bij een of meerdere bouwende partijen en het ontbreken van de benodigde synergie tussen partijen om gezamenlijk bepaalde prestaties te realiseren. Met behulp van commissioning wordt ingezet op kwaliteitsbeheersing en prestatieborging.