Bouwfysica & akoestiek

Een groot deel van de tijd breng je binnen door. We weten dat binnenklimaat effect heeft op je welbevinden. Bouwfysica gaat niet alleen over de technische aspecten van een gebouw, maar ook over hoe het gebouw aanvoelt voor de mensen die het gebruiken. Terwijl een architect ontwerpt voor het oog, ontwerpen wij ook voor de neus, oren en huid. We houden rekening met bouwfysische aspecten, zoals temperatuur, licht, lucht en geluid. Zo zorgen we ervoor dat het gebouw niet alleen functioneel en esthetisch aantrekkelijk is, maar ook een aangename en comfortabele plek om in te verblijven.

Een groot deel van de tijd breng je binnen door. We weten dat binnenklimaat effect heeft op je welbevinden. Bouwfysica gaat niet alleen over de technische aspecten van een gebouw, maar ook over hoe het gebouw aanvoelt voor de mensen die het gebruiken. Terwijl een architect ontwerpt voor het oog, ontwerpen wij ook voor de neus, oren en huid. We houden rekening met bouwfysische aspecten, zoals temperatuur, licht, lucht en geluid. Zo zorgen we ervoor dat het gebouw niet alleen functioneel en esthetisch aantrekkelijk is, maar ook een aangename en comfortabele plek om in te verblijven.

Welbevinden staat centraal

Zo heeft licht een grote invloed op ons lichaam en onze geest. Daglicht zorgt voor een beter bioritme. Zuurstof is bepalend voor hoe ‘energiek’ we ons voelen. En geluidshinder leidt tot stress en verminderde productiviteit en dit kan zelfs op lange termijn leiden tot gezondheidsschade. We kunnen stellen dat mensen productiever zijn en zich comfortabeler voelen in een gezond gebouw. Maar voor een vastgoedeigenaar is de kwaliteit van een gebouw minstens net zo belangrijk. Een gezond gebouw is beter te verhuren en kan zelfs waardevermeerderend zijn.

Ontwerpstrategie

Bouwfysica is geen afzonderlijk onderdeel in het gebouw, maar raakt aan het bouwkundig, installatietechnisch en constructief ontwerp van het gebouw. Het begint met slimme keuzes in het ontwerp waarbij we rekening houden met de wensen en behoeftes van de gebruikers en de fysische eigenschappen van de locatie.

Zo werken we aan een veilige en gezonde leefomgeving door het natuurlijk potentieel van gebouwen en gebieden te activeren. Onze ontwerpstrategie is gebruik te maken passieve technieken om zo de noodzaak voor techniek te minimaliseren. Ook wel installatie-arm genoemd. Dé combinatie van duurzaamheid en energiezuinigheid.

Foto van Annebeth Muntinga

“Wij zijn van het standpunt: minder is meer. We beginnen met een goed bouwfysisch ontwerp zodat we zo min mogelijk techniek in het gebouw hoeven te brengen.“

Annebeth Muntinga
Teamleider Bouwfysica

Van macro naar micro

We starten met de opgave te bekijken op stedenbouwkundig niveau. Hoe beïnvloedt een gebouw de omgeving en vice versa? Vanuit die benadering onderzoekt DWA hoe we de gebouwvorm en het binnenklimaat in het gebouw zo optimaal mogelijk kunnen maken. Zo zoomen we steeds verder in op detailniveau om bijvoorbeeld de juiste isolatiewaarde te bepalen. Na oplevering meten we ook of het gebouw zo presteert zoals het ontworpen was. Dat maakt ons een betrokken adviseur die haar verantwoordelijk neemt.

Onze bouwfysici zijn experts in hun vakgebied en hebben ook de unieke vaardigheid om over de grenzen van hun eigen discipline heen te kijken. We weten verschillende disciplines op een slimme manier met elkaar te verenigen en komen tot pragmatische oplossingen die écht het verschil maken voor de eindgebruiker.

We zorgen ervoor dat we weten hoe gebruikers het gebouw daadwerkelijk gaan gebruiken. Het Staring College in Borculo is daar echt een prachtig voorbeeld van. Het gebouw is energieneutraal, de akoestiek – volgens metingen – en de lichtinval in het atrium zijn uitstekend. Ook zijn er biobased materialen, zowel in het atrium als op het dak, gebruikt. Het resultaat is een prachtige ruimte die geschikt is om gezellig pauze te vieren maar ook om in het tussenuur je huiswerk te maken.

Digitale werkwijze

In de wet- en regelgeving zijn strikte normen vastgelegd. We laten ons niet leiden door ‘alleen’ deze normatieve berekeningen om te (kunnen) voldoen. We doen meer dan de normen ons voorschrijven. Waarom? Omdat we ontwerpen voor de eindgebruiker, waarin het gevoel binnen een gebouw centraal staat. Naast het toetsen, adviseren geven we écht richting aan de gestelde (duurzaamheids)ambities van de organisatie. Met de nieuwe geavanceerde rekentools en ons boerenverstand die wij altijd blijven gebruiken, kunnen we beter adviseren en simuleren wat er werkelijk gaat gebeuren in een gebouw. Op ruimteniveau én op zitplekniveau.

We werken lean door automatisering van repeterend werk, we maken gebruik van de rekenkracht van de computer door parametrisch ontwerpen en we borgen onze adviezen in digitale (BIM) modellen. DWA heeft ervaring met zowel met het opstellen van een akoestisch model als een brandveiligheidsmodel in BIM.

Parametrisch ontwerp

De voordelen van een parametrisch ontwerp

Parametrisch ontwerpen kan het ontwerp van duurzame en gezonde gebouwen versnellen. De voordelen op een rij:

  • Inzicht in gevolgen alternatieve ontwerpkeuzes
  • Sneller rekenen met minder kans op fouten
  • Impact op en vanuit de omgeving inzichtelijk
  • Smart buildings maken parametrisch ontwerpen nog realistischer
Biobased Floating Office Rotterdam in aanbouw

Whole Life Carbon

Om een integraal duurzaam gebouw te realiseren, ontwerpen wij op whole life carbon. In de whole life carbon aanpak wordt zowel de CO2-emissie door operationeel energiegebruik als die door materiaalgebruik in kaart gebracht, waarna de totale CO2-belasting van een ontwerp wordt bepaald, bijvoorbeeld door de energiebesparing van het toepassen van drievoudig glas te vergelijken met de extra CO2-uitstoot van het produceren van dat glas. Hiermee kan een CO2-terugverdientijd van een oplossing worden onderzocht of kunnen verschillende concepten integraal worden vergeleken op zowel energie- als materiaalgebruik.

Verder praten over Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid?

DWA heeft ruime ervaring met bouwfysische aspecten, zoals temperatuur, licht, lucht en geluid. Ook voor brandveiligheid kun je bij ons terecht.

Neem voor meer informatie contact op met Annebeth Muntinga
Contact Annebeth
Contact Annebeth

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.