Hittestress & waterberging

Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Elke dag lees je op het nieuws over droogte, hittestress, overstromingen of stormen die de wereld teisteren. Zulke rampen treft de hele samenleving. DWA is dé adviseur op het gebied van klimaatadaptief bouwen. Bij gebieden en in het bouwontwerp houden we rekening met (de gevolgen van) het veranderende klimaat. We kiezen met z’n allen steeds vaker voor blauw en groen (water en planten) in plaats van voor grijs (bestrating).

 

Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Elke dag lees je op het nieuws over droogte, hittestress, overstromingen of stormen die de wereld teisteren. Zulke rampen treft de hele samenleving. DWA is dé adviseur op het gebied van klimaatadaptief bouwen. Bij gebieden en in het bouwontwerp houden we rekening met (de gevolgen van) het veranderende klimaat. We kiezen met z’n allen steeds vaker voor blauw en groen (water en planten) in plaats van voor grijs (bestrating).

 

Warmer, droger en natter?

Het PBL noemt drie grote klimaattrends voor Nederland: het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter. Elk van die trends brengt eigen klimaatrisico’s. De beschikbaarheid van water is in Nederland het grootste risico. We hebben te maken met langere, drogere periodes en tegelijk neemt de watervraag toe. Daarbij denkt men snel aan drinkwatertekort en beregening in de landbouw. Maar de uitdaging is veel groter. In de gebouwde omgeving hebben we ook te maken met koelwater voor elektro-installaties en water om elektriciteit mee op te wekken. En dat is een must voor de (versnelling van de) energietransitie.

Groene daken

Een groene laag over de stad helpt tegen hittestress

Bij ingenieurs- en adviesbureau DWA deed Farid Saif onderzoek naar hittestress in steden en naar ontwerpmaatregelen die hittestress helpen voorkomen. De kennis die we verzamelden, past DWA toe bij het ontwerp van nieuwe ontwikkelingen en ligt ten grondslag aan een nieuwe simulatietool die laat zien wat het effect is van groentoepassingen in gebieden.

Gebiedsniveau

Op perceelniveau kijken naar deze opgave is té beperkt, onze visie: bekijk klimaatadaptie op gebiedsniveau én integraal. Belangrijk om met een brede scope naar een gebied te kijken en daar je ontwerpstrategie op aan te passen. Bij een gebiedsinrichting is het cruciaal alle aspecten aan de voorkant af te wegen. Stel vragen zoals: kunnen er extra bomen geplaatst worden? Hoe ziet het met watercongestie? Een voorbeeld: de huizen van de jaren ’70 zijn dicht op elkaar gebouwd. Het zijn redelijk brede straten, maar niet met groenvoorziening waar water kan infiltreren. Bij het bouwen is alleen gekeken hoeveel water per perceel opgevangen kan worden. De ontwerpstrategieën in een gebied – bij droogte of bij water – kunnen enorm verschillen. Als het een langdurige droge periode is, zijn de (grond)waterstanden laag. Zo komen funderingen droog te liggen. Een oplossing is om samen met gemeenten en andere belanghebbenden na te denken over hoe om te gaan met het ontwerp van funderingen en andere klimaatadaptieve maatregelen. Bij droogte kan een mogelijke oplossing zijn om het water op te slaan, te hergebruiken en om het water te infiltreren. Slim omgaan met het gebruik van (drink)water staat daarom in onze projecten centraal.

Slimme keuzes

Nieuwe klimaatscenario’s zijn een feit. De minimale wettelijke normen voor gebouwontwerpen voldoen daarom niet altijd meer, ze zijn gebaseerd op klimaatcijfers uit 2013. DWA denkt verder en vooruit. Als leider passen we de gebieden en gebouwen van onze opdrachtgevers daarop aan. Gebieden en gebouwen die bestand zijn tegen de uitdagingen van klimaatverandering en geen schade ondervinden door droogte, hittestress, wateroverlast of bodemdalingen.

In een gebouwontwerp zijn nú al veel slimme keuzes te maken. Bijvoorbeeld glas aan de juiste kant van een gebouw (niet de zuidgevel), groenvoorziening, wateropslag enzovoort. Of denk aan stormen en orkanen waarbij de gevel en PV-panelen bestand moeten zijn tegen deze immense krachten.
In België zijn ze veel verder met het hergebruiken van water binnen een gebouw. Daar is het verplicht om het water op te vangen. Dat wil niet zeggen dat droogte daar geen risico meer is, maar je beperkt wel de gevolgen ervan.

 

Foto van
Droogte
Foto van
Hitte
Foto van Klimaatverandering bouwfysica Wateroverlast
Wateroverlast
Foto van Klimaatverandering bouwfysica storm
Storm

Van A tot Z

We hebben veel experts in huis die van A tot Z een gebiedsontwikkeling kunnen realiseren. Zowel organisatorisch, financieel als juridisch. Aan de voorkant bijvoorbeeld met collectieve energievoorzieningen, maar ook bij het daadwerkelijk maken van een klimaatadaptief ontwerp.

We brengen de disciplines collectieve energieconcepten, bouwfysica en akoestiek, circulair bouwen, installatieadvies en klimaatadaptief bouwen bij elkaar om je zo goed mogelijk te adviseren. We pakken daarin onze verantwoordelijkheid en bewegen mee met de veranderende omgeving.

DWA adviseert op het gebied van duurzame materialen (circulariteit), simuleert hittestress in gebouwde omgevingen, adviseert hoe je de waterbalans in het pand goed regelt en toetst ontwerpen op klimaatadaptiviteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld adviseren op gebied van:

 • Inrichting van de openbare ruimte
 • Strijd om de ondergrond
 • Vergroening van gebieden
  • Groenarmoede
  • Stresstesten
 • Waarde en toekomstbestendigheid van vastgoed
 • Hittelabels
 • Digital twin van gebieden
 • Ontwerp van gebouwen
 • Comfortinstallatie
 • Positionering kwetsbare infrastructuur
 • Watercongestie

Verder praten over Hittestress en Waterberging?

DWA heeft ruime ervaring met klimaatadaptief bouwen voor gebieden en gebouwen.

Neem voor meer informatie contact op met Farid Saif
Contact Farid
Contact Farid
Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Publicaties Warmtenetten ontrafeld & Warmtenetten georganiseerd

Warmtenetten ontrafeld Warmtenetten zijn nieuw en worden vaak genoemd als innovatie in wijken en buurten. Maar hoe werkt het nou precies, wat zijn de voor- en de nadelen? Om iedereen…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.