Markt

Woningen

Alle 8,1 miljoen woningen in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij zijn. En ruim 7 miljoen huizen moeten naar een duurzame manier van verwarmen, ventileren en koken. Ook hebben we woningen nodig die bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering; zoals hittestress en wateroverlast. Om afval te verminderen en zuinig om te gaan met schaarse grondstoffen, wordt circulair bouwen en klimaatadaptief bouwen de norm. Daar komt bij dat de woningnood hoog is; tot 2030 hebben we 1 miljoen extra (duurzame) woningen nodig.

Duurzaamheid haalbaar, betaalbaar én werkend

We halen voor gemeenten wijken van het aardgas af, verduurzamen de woningvoorraad van woningcorporaties of commerciële vastgoedpartijen en zorgen bij nieuwbouw voor een integraal en slim duurzaamheidsontwerp. Met innovatieve warmteconcepten, zoals WKO, zonthermie of aquathermie, maken we duurzaamheid haalbaar en werkend.

Verduurzamen bestaande wijken en woningen

Voor de bestaande woningvoorraad is de warmtetransitie complex door de verschillende belangen. Niet alle woningen en wijken lenen zich voor dezelfde duurzame maatregelen. Ook bewoners hebben zo hun voorkeuren. Naast de technische haalbaarheid van het warmteconcept, is ook een gezonde businesscase van belang. Je hebt te maken met veranderende wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Warmtewet (Wet collectieve warmte) en met beperkingen bij zwaardere aansluitingen op het elektriciteitsnet als een wijk vergaand elektrificeert.

DWA ondersteunt:

  • Gemeenten bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen richting aardgasvrij: het ontwerp van de collectieve energievoorziening, het stappenplan, de businesscase, bewonersparticipatie en aanbestedingen. We ontzorgen en zorgen voor resultaat.
  • Bewonersgroepen om energiecoöperaties op te zetten, met als doel om samen duurzame energie op te wekken en te delen. Van de juridische ondersteuning tot het doorrekenen van de collectieve oplossing.
  • Woningcorporaties en commerciële vastgoedpartijen om hun vastgoedportefeuille planmatig te verduurzamen. De maatregelen en de kosten werken we tot op complexniveau uit.

Duurzame nieuwbouw: circulair en klimaatadaptief

Nieuwbouwwoningen hebben geen gasaansluiting meer. Natuurlijk, het is eenvoudiger om op een blanco vel te beginnen en het ontwerp af te stemmen op de duurzame energievoorziening. Maar de veelheid aan eisen en beperkingen bij nieuwbouw, maakt de opgave ook hier complex. Opdrachtgevers moeten de milieu-impact van bouwactiviteiten en -materialen terugbrengen en zorgen voor maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. Een stroomaansluiting is onder de huidige omstandigheden niet vanzelfsprekend meer door netcongestie. En stijgende bouwkosten zetten businesscases onder druk.

  • Met onze slimme, parametrische ontwerpmethode laten we de computer net zoveel variabelen doorrekenen tot we op basis van alle eisen en wensen de beste oplossing hebben.
  • Met hittestress-simulaties zorgen we ervoor dat we wijken klimaatadaptief kunnen bouwen.
  • Gestandaardiseerde bouwconcepten lenen zich voor prefab en zo brengen we de ontwerp- en bouwkosten fors terug.
  • We houden rekening met het hergebruik van materialen en installaties en met de omkeerbaarheid van gebruiksfuncties in de toekomst.
  • Met een sterke focus op de transformatie van bestaande gebouwen tot appartementencomplexen brengen we de CO2-uitstoot en het materialengebruik terug.

 

 

Wijkuitvoeringsplannen

Wijkuitvoeringsplannen

In het wijkuitvoeringsplan wordt per wijk de definitieve duurzame warmteoplossing voor de wijk gekozen. Dat vraagt om een sterk proces, het meenemen van belanghebbenden en geschikte duurzame technieken. DWA neemt zowel het proces en het vergelijken van de technieken uit handen. De wensen en eisen van bewoners zijn daarin van groot belang. Wij werken daarom onder het label WijkvanNu samen met participatiebureau SME, zodat het meenemen van de wensen en eisen van wijkbewoners een belangrijke plaats in het proces krijgt. Daarmee realiseren we een breed gedragen wijkuitvoeringsplan.

Collectieve energieconcepten

Collectieve energieconcepten

DWA is onderscheidend in de integrale aanpak bij de ontwikkeling van warmtenetten; techniek, financiën en organisatie. Met onze ruime ervaring en inhoudelijke expertise zorgen we voor een betrouwbare onderbouwing – zowel technisch als financieel – en realistische, breed gedragen concepten. Daarmee kunnen gemeenten direct aan de slag in wijkuitvoeringsplannen. Ze kunnen er zeker van zijn dat de warmtenetten ook echt van de grond komen. En duurzaam werken.

Verder praten over duurzame wijken en woningen?

DWA heeft ruime ervaring met de uitdagingen binnen de woningmarkt. Van visievorming tot aan exploitatie.

Neem contact op met Joost Gerrits voor meer informatie
Contact Joost
Contact Joost

Verder praten over duurzame nieuwbouw?

DWA heeft ruime ervaring met de uitdagingen binnen de woningbouw, zoals netcongestie, circulariteit en klimaatadaptiviteit.

Neem voor meer informatie contact op met Marc Meijer
Contact Marc
Contact Marc
Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet
Project

Betaalbare warmte leveren en duurzame investeringen binnen de Warmtewet

Dankzij samenwerking tussen Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent, AKD, Triple P en DWA levert de corporatie betaalbare warmte binnen de Warmtewet en investeert ze in duurzame energie.

STEK: circulaire herinrichting
Project

STEK: circulaire herinrichting

STEK heeft met haar nieuwe huisvesting laten zien dat een circulaire herinrichting mogelijk is.

Visie op Duurzaamheid voor Woningbedrijf Velsen
Project

Visie op Duurzaamheid voor Woningbedrijf Velsen

DWA heeft in samenwerking met Woningbedrijf Velsen een duurzaamheidsvisie opgesteld, met een verdieping die ook dient als input voor gesprekken met de warmteleverancier.

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.