Floating Office Rotterdam
Biobased Floating Office Rotterdam in aanbouw
Thema

Circulariteit

Gebouwen zijn – inclusief de bouw – verantwoordelijk voor ruim een derde van het totale energieverbruik wereldwijd. De CO2-uitstoot die daarbij hoort is zelfs goed voor 39% van het wereldwijde totaal. De operationele en materiaalgebonden emissie van de bouw moet dus flink omlaag. De bouw verbruikt de helft van alle grondstoffen in de wereld. Veel van die grondstoffen zijn schaars. Met de winning gaat veel energie gepaard en het legt op beslag op het landschap, vervuilt de omgevingen heeft impact op biodiversiteit. Met circulair bouwen streef je naar een volwaardige kringloop aan bouwmaterialen. Voor een lager grondstoffengebruik en een lagere CO2-uitstoot.

Floating Office Rotterdam

Circulair bouwen: zo pakt u het aan en dit levert het op

Bij circulair bouwen is het doel om hoogwaardige materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop te houden. Een veel gehanteerde prioriteitenladder bij circulair bouwen is het 10R-model of de R-ladder. DWA zette deze methoden en belangrijke aandachtspunten bij circulair bouwen overzichtelijk op een rij.

Floating Office Rotterdam in aanbouw biobased circulair bouwen

Biobased bouwen: CO2-vriendelijk, circulair en assemblage bouwen met natuurlijk materiaal

Biobased bouwen, met natuurlijke materialen zoals hout, biedt een belangrijke oplossing voor de grootste uitdagingen van hedendaagse bouw: CO2-en afvalreductie, strenge stikstofnormen en een flinke woningopgave. Hoe werkt biobased bouw en hoe pakt u het aan?

MPG-berekening: zo meet u de milieuprestatie van uw gebouw

MPG-berekening: zo meet u de milieuprestatie van uw gebouw

Een MPG-berekening is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en geeft inzicht in de milieuprestatie van een gebouw op materiaalniveau. Een MPG-berekening is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor gebouwen vanaf 100 m2. En is van waarde om het ontwerp te verduurzamen, bijvoorbeeld als onderdeel van BREEAM-, GPR-Gebouw, WELL of fiscale regelingen.

Klimaatadaptief bouwen: voorbereid op hittestress, droogte en wateroverlast

Klimaatadaptief bouwen: voorbereid op hittestress, droogte en wateroverlast

Klimaatadaptief bouwen betekent dat je in het bouwontwerp rekening houdt met toekomstige klimaatveranderingen. Een klimaatadaptief gebouw is beter bestand tegen hittestress, wateroverlast en bodemdaling. Maar hoe ziet klimaatadaptieve bouw eruit en hoe pak je dat aan?

BENG: zo werkt de verplichte berekening van de energieprestatie van gebouwen

BENG: zo werkt de verplichte berekening van de energieprestatie van gebouwen

BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. In het Bouwbesluit zijn de eisen rondom de energieprestatie van nieuwe gebouwen vastgelegd. De verplichte BENG-berekening wijst uit of aan de eisen is voldaan.  DWA zette verplichtingen en hulpmiddelen voor de BENG-berekening op een rij.

Groene woontoren

LCA: verlaag de milieu-impact van uw product of dienst met een levenscyclusanalyse

Een LCA of levenscyclusanalyse laat zien hoe groot de totale milieubelasting van een product, dienst of proces gedurende zijn levenscyclus is. Het brengt in 4 stappen in kaart hoe organisaties hun milieu-impact kunnen verbeteren en helpt bij het onderbouwen van beleid.

Verder praten over circulair bouwen?

DWA heeft ruime ervaring met circulair bouwen, biobased bouwen,  BENG, MPG-berekening en Levenscyclusanalyse.

Neem contact op met Rik Altena voor meer informatie
Contact Rik
Contact Rik

Wij maken duurzaamheid werkend

Urgente vragen, duurzaam opgelost, vanuit expertise.

Gebieden

Een duurzame gebiedsaanpak kenmerkt zich door evenwichtige belangenafweging. Met ruimte voor leefbaarheid, natuur, wonen en werken.

Gebieden

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Gebieden

Een duurzame gebiedsaanpak kenmerkt zich door evenwichtige belangenafweging. Met ruimte voor leefbaarheid, natuur, wonen en werken.

Gebieden

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

STEK: circulaire herinrichting
Project

STEK: circulaire herinrichting

STEK heeft met haar nieuwe huisvesting laten zien dat een circulaire herinrichting mogelijk is.

Rijkskantoor in stationsgebied Arnhem
Project

Rijkskantoor in stationsgebied Arnhem

Heijmans gaat de renovatie en uitbreiding realiseren van een gemeentelijk monument naar een nieuw Rijkskantoor in Arnhem. DWA adviseert over de technische installaties.

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede
Project

Slapend ‘rijk’ worden in Energiehotel Ede

Energiehotel Ede is energieneutraal, circulair, modulair en biobased gebouwd. DWA is verantwoordelijk voor het installatie-ontwerp.

Universiteit Utrecht

Must, should, could: 45 behoeften voor slimme gebouwen Universiteit Utrecht

Met het programma Smart bUUildings wil Universiteit Utrecht het vastgoed ingrijpend slimmer en duurzamer maken. Met het zicht op betere gebouwprestaties en energiebesparing, inzicht in bezetting en benutting én een…

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

Netcongestie: vloek of zegen?

Netcongestie: vloek of zegen?

Door netcongestie is het niet meer vanzelfsprekend dat je grote nieuwe aansluitingen krijgt of de mogelijkheid hebt om energie terug te leveren. Hoewel netcongestie uitdagingen meebrengt, komen bij schaarste innovatie…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.